Vektorfält och elektromagnetisk fältteori

EEN190 | 9 hp | F2 | LP 2–3

Beskrivning

Ersätter kursen EEF031 – Elektromagnetisk fältteori. För F är kursen obligatorisk och innefattar fyra moment: Vektorfält, Elektrostatik, Magnetostatik och Elektrodynamik. För TM är kursen endast 7,5 hp med kurskod EEF031 och går enbart i LP3. För TM saknas momentet Vektorfält.

Veckobladeriet