Spidera

logo

Spidera är Fysikteknologsektionens webgrupp. Vi ansvar för Fysikteknologsektionens servrar, som förser sektionens föreningar och kommittéer med lagringsutrymme, mailadresser och annat. Vi ansvarar även för det tekniska underhållet och utvecklingen av sektionens webbplats ftek.se (det redaktionella ansvaret har sektionsstyrelsen).

Om du hittar något som inte fungerar, eller har tekniska frågor, får du gärna rapportera ett nytt ärende på vår supportsida.

Profile picture
Johan “Wello” Winther
Nätmästare (spidera.nm@ftek.se)
Nätmästaren har övergripande koll.
Profile picture
Eric “Informationsansvarig” Nilsson
Informationsansvarig (styret.info@ftek.se)
Profile picture
Eric “spidera.2” Carlsson
Nätmakare (spidera.2@ftek.se)
Profile picture
Tobias “Bruce” Wallström
Nätmakare (spidera.3@ftek.se)
Profile picture
Felix Augustsson
Nätmakare (spidera.4@ftek.se)