Spidera

logo

Spidera är Fysikteknologsektionens webgrupp. Vi ansvar för Fysikteknologsektionens server, ftek.se, som förser sektionens föreningar och kommittéer med FTP-utrymme, maillistor, och annat. Vi ansvarar även för det tekniska underhållet av sektionens webbplats (det redaktionella ansvaret har sektionsstyrelsen).

Om du hittar något som inte fungerar, eller har tekniska frågor, får du gärna rapportera ett nytt ärende på vår supportsida.

Spidera består just nu av följande medlemmar:

Johan “Wello” Winther
Nätmästare
Nätmästaren har övergripande koll.

Felix “FelX” Augustsson
Nätmakare

Tobias “Bruce” Wallström
Nätmakare

Eric “Bloth” Carlsson
Nätmakare