Spidera

logo

Spidera är Fysikteknologsektionens IT- och webbgrupp. Vi ansvarar för Fysikteknologsektionens servrar som förser sektionens föreningar och kommittéer med lagringsutrymme, mailadresser och annat. Vi ansvarar även för det tekniska underhållet och utvecklingen av sektionens webbplats ftek.se (det redaktionella ansvaret har sektionsstyrelsen) samt andra appar och sidor tillhörande sektionen.

Om du hittar något som inte fungerar eller av annan anledning vill kontakta oss får du gärna rapportera ett nytt ärende på vår supportsida. Majoriteten av våra projekt har öppen källkod och kan hittas på Fysikteknologsektionens GitHub.

Profile picture
Ossian “Dancis” Eriksson
Nätmästare (spidera.nm@ftek.se)
Nätmästaren agerar som ordförande och har övergripande koll på Spideras arbete.
Profile picture
Victor Salomonsson
Nätmakare (spidera.1@ftek.se)
Profile picture
Josef “Ananas” Jörgensen
Nätmakare (spidera.2@ftek.se)
Profile picture
Albin Edenmyr
Nätmakare (spidera.3@ftek.se)
Profile picture
Samuel Kronquist
Nätmakare (spidera.4@ftek.se)
Profile picture
Åke Andersson
Nätmakare (spidera.5@ftek.se)
Profile picture
Eric Carlsson
Nätmakare (spidera.6@ftek.se)
Profile picture
Patrik Wallin Hybelius
Nätmakare (spidera.9@ftek.se)
Profile picture
Hugo Spencer
Informationsansvarig (styret.info@ftek.se)
Som informationsansvarig i styret tar jag hand om sektionens informationsflöden; sociala medier, bröd och ftek.se. Jag har även ansvar för sektionens vecka.