Fantomenlogga

Spidera

Info

  • Beskrivning: Webbgrupp
  • Typ: Funktionär
  • Kontakt: spidera@ftek.se
  • Inval: LP3

Spidera

är Fysikteknologsektionens webgrupp. Vi ansvar för Fysikteknologsektionens server, ftek.se, som förser sektionens föreningar och kommittéer med FTP-utrymme, maillistor, och annat. Vi ansvarar även för det tekniska underhållet av sektionens webbplats (det redaktionella ansvaret har sektionsstyrelsen).

Om du hittar något som inte fungerar, eller har tekniska frågor, får du gärna rapportera ett nytt ärende i vårt ärendehanteringssystem eller skicka ett mail till @ftek.se.

Spidera består just nu av följande medlemmar:

Johan “Wello” Winther
Nätmästare/Representant Styret
Sköter kontakten mellan sektionsstyrelsen och Spidera.

Albert “Alfred” Johansson
Nätmakare

Felix “FelX” Augustsson
Nätmakare

Tobias “Bruce” Wallström
Nätmakare

Eric “Bloth” Carlsson
Nätmakare