Spidera

logo

Spidera är Fysikteknologsektionens IT- och webgrupp. Vi ansvar för Fysikteknologsektionens servrar, som förser sektionens föreningar och kommittéer med lagringsutrymme, mailadresser och annat. Vi ansvarar även för det tekniska underhållet och utvecklingen av sektionens webbplats ftek.se (det redaktionella ansvaret har sektionsstyrelsen) samt andra appar och sidor tillhörande sektionen.

Om du hittar något som inte fungerar, eller har tekniska frågor, får du gärna rapportera ett nytt ärende på vår supportsida. Flertalet av våra projekt har öppen källkod och kan hittas på Fysikteknologsektionens GitHub.

Profile picture
Eric “Bloth” Carlsson
Nätmästare (spidera.nm@ftek.se)
Nätmästaren agerar som ordförande och har övergripande koll på Spideras arbete.
Profile picture
Mikkel “Kvasir” Opperud
Nätmakare (spidera.2@ftek.se)
Profile picture
Tobias “Bruce” Wallström
Nätmakare (spidera.3@ftek.se)
Profile picture
Axel Forsman
Nätmakare (spidera.4@ftek.se)
Profile picture
David Elinder
Nätmakare (spidera.5@ftek.se)
Profile picture
David Hambraeus
Nätmakare (spidera.6@ftek.se)
Profile picture
Martin Due
Nätmakare (spidera.7@ftek.se)
Profile picture
Ossian “Dancis” Eriksson
Nätmakare (spidera.8@ftek.se)
Profile picture
Alexandru “Pekka” Golic
Informationsansvarig (styret.info@ftek.se)