Vakanta poster

Här nedan listas några av sektionens vakantsatta poster som kan sökas!

Låter någon post särskilt intressant? Hör av dig till föreningen med den vakantsatta posten eller maila styret på styret@ftek.se!

SNF

Profile picture

Masteransvarig
Jag håller ett öga på masterprogrammen så inga problem uppstår där och jobbar även med att informera om kursval och masterval och hur det förra kan påverka det senare.
Profile picture

Matansvarig
Den mat och dryck som serveras på våra arrangemang är jag ytterst ansvarig för. Jag ser till att planering, tillagande, servering och allt liknande genomförs. Har du önskemål på mat till nästa cocktailparty, hör av dig till mig!

Sångförman

Profile picture

4 vakanta poster

Finform

Profile picture

2 vakanta poster

Spidera

Profile picture

1 vakanta poster

Talmanspresidiet

Profile picture

Sekreterare
Som sekreterare är det jag som för protokoll under sektionsmötena så att informationen om sektionens beslut finns tillgängliga här på ftek.