Vakanta poster

Här nedan listas några av sektionens vakantsatta poster som kan sökas!

Låter någon post särskilt intressant? Hör av dig till kommittén på mejladressen under posten eller ta kontakt med dem på annat sätt för att få höra mer om posten!

SNF

Profile picture

Masteransvarig
Jag håller ett öga på masterprogrammen så inga problem uppstår där och jobbar även med att informera om kursval och masterval och hur det förra kan påverka det senare.
Profile picture

Matansvarig
Den mat och dryck som serveras på våra arrangemang är jag ytterst ansvarig för. Jag ser till att planering, tillagande, servering och allt liknande genomförs. Har du önskemål på mat till nästa cocktailparty, hör av dig till mig!
Profile picture

Årskursrepresentant åk. 1
Som årskursrepresentant har jag ansvar för att bevaka studiesituationen i första årskursen och finnas som en kontaktperson för de nya studenterna.

Sångförman

Profile picture

4 vakanta poster

JämF

Profile picture

2 vakanta poster

Finform

Profile picture

2 vakanta poster

Spidera

Profile picture

2 vakanta poster

Talmanspresidiet

Profile picture

Sekreterare
Som sekreterare är det jag som för protokoll under sektionsmötena så att informationen om sektionens beslut finns tillgängliga här på ftek.

Valberedningen

Profile picture

1 vakanta poster