Kurser

Årskurs 1

Årskurs 2

0Ersatt av Industriell ekonomi för matematiker.

Årskurs 3

1 Valbar kurs. Alla valbara kurser.
2 Kan väljas som bas (TIF090 4,5 HP) eller tillägg med en extra labb (TIF095 6 HP).
3 Frivillig kurs (ger dock MTS).

Alla kurser (inklusive master)

Kurssida på ftek.se Kurskod Klass Läsperiod Externa länkar
Matematik och samhälle MVE370 TM3 LP 3–4
Algebraiska strukturer MVE150 Masterskurs LP 3
Antennteknik SSY100 Masterskurs LP 4
Biochemistry and molecular biology KBB032 TM3 LP 1
Databaser TDA357 TM3 LP 3
Datastrukturer DAT038 F3 TM3 LP 2
Diskret matematik MVE505 TM2 LP 3
Dynamical Systems TIF155 Masterskurs LP 2
Elektriska nät och system ESS116 F2 LP 1–2
Elektromagnetisk fältteori EEF031 F2 TM2 LP 2
Experimentell fysik 1 TIF082 F2 LP 1–4
Experimentell fysik 2 TIF090 F3 LP 1–4
Fasta tillståndets fysik FFY012 F3 LP 3
Flervariabelanalys MVE035 F1 TM1 LP 3
Fourieranalys MVE030 F2 TM2 LP 3
Funktionalanalys TMA401 Masterskurs LP 1
Fysikingenjörens verktyg TIF275 F1 LP 1–3
Grundläggande datorteknik EDA452 F3 LP 2
Hållfasthetslära och maskinelement TME061 TM2 LP 4
Hållfasthetslära MHA081 F2 LP 4
Högfrekvensteknik EEM021 F3 LP 2
Industriell ekonomi för matematiker TEK555 TM2 LP 3
Industriell ekonomi IEK415 TM2 LP 3
Inledande matematisk analys TMA970 F1 TM1 LP 1
Inledande teknisk kommunikation FKA150 LP
Integrationsteori TMV100 Masterskurs LP 1
Kandidatarbete KANDXXX F3 TM3 LP 3–4
Kommunikationssystem SSY305 TM3 LP 3
Komplex analys MVE025 F2 TM2 LP 1
Kvantfysik FUF040 F3 LP 1
Kvantteknologi FKA132 Masterskurs LP 1
Linear and integer optimisation with applications MVE165 TM2 LP 4
Linjär algebra och geometri TMA660 F1 TM1 LP 1
Linjär algebra och numerisk analys TMA672 F1 TM1 LP 4
Matematikens domänspecifika språk DAT325 TM3 LP 3
Matematisk analys, fortsättning TMA976 F1 TM1 LP 2
Matematisk fysik FTF131 F3 LP 2
Matematisk orientering MVE235 TM1 LP 2
Matematisk programvara MVE230 TM1 LP 1
Matematisk statistik TMA321 F2 LP 4
Mekanik 1 FFM516 F1 TM1 LP 2–3
Mekanik 2 FFM521 F1 LP 4
Miljö och matematisk modellering MVE346 TM3 LP 4
Miljöfysik TIF075 F2 LP 4
Modern astrofysik RRY125 F3 LP 2
Non-linear optimisation TMA947 TM3 LP 2
Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättning TDA550 F3 TM3 LP 2
Optik FFY091 F2 LP 3
Optioner och matematik MVE095 TM3 LP 2
Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering MVE162 TM2 LP 4
Parallell programmering TDA384 TM3 LP 1
Partiella differentialekvationer, grundkurs TMA372 TM3 LP 3
Partiella differentialekvationer TMA690 F3 LP 2
Plasma physics with applications RRY085 Masterskurs LP 1
Reglerteknik ERE091 F2 TM2 LP 4
Reglerteknik ESS017 TM3 LP 1
Remote sensing RRY055 Masterskurs LP 3
Sannolikhet, statistik och risk MVE302 TM1 LP 4
Sannolikhetsteorins grunder MVE140 Masterskurs LP 2
Speciell relativitetsteori FUF045 F3 LP 2
Statistisk databehandling TMS150 TM3 LP 1
Stochastic processes and Bayesian inference MVE550 TM2 LP 2
Stokastisk analys TMS165 Masterskurs LP 1
Strömningsmekanik TME055 F3 LP 2
Strömningsmekanik MTF052 TM3 LP 1
Subatomär fysik FUF050 F3 LP 4
Termodynamik och statistisk mekanik FTF140 F3 LP 1
Termodynamik KVM091 LP
Tillämpad kvantfysik TIF101 F3 LP 2
Vektorfält och klassisk fysik FFM234 F2 LP 1
Artificial Neural Networks FFR135 Masterskurs LP 1
Basic Stochastic Processes MVE170 LP
Computational physics FKA121 Masterskurs LP 2
Condensed matter physics FKA091 Masterskurs LP 2
Electromagnetic waves and components RRY036 Masterskurs LP 1
Gravitation and cosmology FFM071 Masterskurs LP 3
Image processing RRY025 Masterskurs LP 1
Information theory for complex systems TIF150 Masterskurs LP 3
Modern astrophysics RRY125 Masterskurs LP 2
Modern imaging, spectroscopy and diffraction techniques TIF030 Masterskurs LP 1
Programmeringsteknik TIN213 F1 TM1 LP 2–3
Quantum mechanics FKA081 Masterskurs LP 1
Radar systems and applications RRY080 Masterskurs LP 4
Soft matter physics TIF015 Masterskurs LP 1
Statistical inference MVE155 Masterskurs LP 3
Stochastic optimization algorithms FFR105 Masterskurs LP 1
Superconductivity and low-temperature physics FMI036 Masterskurs LP 3
Wireless and photonics system engineering SSY085 Masterskurs LP 1