Kurser

Vill du ge feedback på en kurs? Klicka här.

Om du känner att det finns saker som saknas eller inte stämmer, eller bara är osäker på någonting, se till att kontakta oss på snf@ftek.se så svarar vi gärna på dina frågor!

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

1 Valbar kurs.
2 Kan väljas som bas (TIF090 4,5 HP) eller tillägg med en extra labb (TIF095 6 HP).
3 Frivillig kurs (ger dock MTS).

Alla kurser (inklusive master)

Kurssida på ftek.se Kurskod Klass Läsperiod Externa länkar
Matematik och samhälle MVE370 TM3 LP 3–4
Algebraiska strukturer MVE150 TM3 LP 3
Antennteknik SSY100 Masterskurs LP 4
Biochemistry and molecular biology KBB032 TM3 LP 1
Databaser TDA357 TM3 LP 3
Datastrukturer DAT038 F3 TM3 LP 2
Diskret matematik MVE505 TM2 LP 3
Dynamical Systems TIF155 Masterskurs LP 2
Elektriska nät och system ESS116 F2 LP 1–2
Elektromagnetisk fältteori EEF031 F2 TM2 LP 2
Experimentell fysik 1 TIF083 F2 LP 1–4
Experimentell fysik 2 TIF091 F3 LP 1–4
Fasta tillståndets fysik FFY012 F3 LP 3
Flervariabelanalys MVE035 F1 TM1 LP 3
Fourieranalys MVE030 F2 TM2 LP 3
Funktionalanalys TMA401 Masterskurs LP 1
Fysikingenjörens verktyg TIF275 F1 LP 1–3
Grundläggande corporate finance TEK557 TM2 LP 3
Grundläggande datorteknik EDA452 F3 LP 2
Hållfasthetslära och maskinelement TME061 TM2 LP 4
Hållfasthetslära MHA081 F2 LP 4
Högfrekvensteknik EEM021 F3 LP 2
Industriell ekonomi TEK556 TM2 LP 3
Inledande matematisk analys TMA970 F1 TM1 LP 1
Inledande teknisk kommunikation FKA150 LP
Integrationsteori TMV100 Masterskurs LP 1
Kandidatarbete KANDXXX F3 TM3 LP 3–4
Kommunikationssystem SSY305 TM3 LP 3
Komplex analys MVE025 F2 TM2 LP 1
Kvantfysik FUF040 F3 LP 1
Kvantteknologi FKA132 Masterskurs LP 1
Linjär algebra och geometri TMA660 F1 TM1 LP 1
Linjär algebra och numerisk analys TMA672 F1 TM1 LP 4
Linjär och heltalsoptimering med tillämpningar MVE165 TM2 LP 4
Matematikens domänspecifika språk DAT326 TM3 LP 3
Matematisk analys, fortsättning TMA976 F1 TM1 LP 2
Matematisk fysik FTF131 F3 LP 2
Matematisk orientering MVE235 TM1 LP 2
Matematisk programvara MVE230 TM1 LP 1
Matematisk statistik TMA321 F2 LP 4
Mekanik 1 FFM516 F1 TM1 LP 2–3
Mekanik 2 FFM521 F1 LP 4
Miljö och matematisk modellering MVE346 TM3 LP 4
Miljöfysik TIF075 F2 LP 4
Modern astrofysik RRY125 F3 LP 2
Non-linear optimisation TMA947 TM3 LP 1
Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättning TDA550 F3 TM3 LP 2
Optik FFY091 F2 LP 3
Optioner och matematik MVE095 TM3 LP 2
Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering MVE162 TM2 LP 4
Parallell programmering TDA384 TM3 LP 1
Partiella differentialekvationer, grundkurs TMA372 TM3 LP 3
Partiella differentialekvationer TMA690 F3 LP 2
Plasma physics with applications RRY085 Masterskurs LP 1
Programmeringsteknik och numerisk analys SEE125 F1 TM1 LP 2–4
Programmeringsteknik TIN214 F1 TM1 LP 2–3
Reglerteknik ERE091 F2 TM2 LP 4
Reglerteknik SSY051 TM3 LP 1
Remote sensing RRY055 Masterskurs LP 3
Sannolikhet, statistik och risk MVE302 TM1 LP 4
Sannolikhetsteorins grunder MVE140 Masterskurs LP 2
Speciell relativitetsteori FUF045 F3 LP 2
Statistisk databehandling TMS150 TM3 LP 1
Stokastisk analys TMS165 Masterskurs LP 1
Stokastiska processer och Bayesiansk inferens MVE550 TM2 LP 2
Strömningsmekanik TME055 F3 LP 2
Strömningsmekanik MTF053 TM3 LP 1
Subatomär fysik FUF050 F3 LP 4
Termodynamik och statistisk mekanik FTF140 F3 LP 1
Termodynamik KVM091 LP
Tillämpad kvantfysik TIF101 F3 LP 2
Vektorfält och klassisk fysik FFM234 F2 LP 1
Artificial Neural Networks FFR135 Masterskurs LP 1
Basic Stochastic Processes MVE170 LP 2
Computational physics FKA121 Masterskurs LP 2
Condensed matter physics FKA091 Masterskurs LP 2
Electromagnetic waves and components RRY036 Masterskurs LP 1
Gravitation and cosmology FFM071 Masterskurs LP 3
Image processing RRY025 Masterskurs LP 1
Information theory for complex systems TIF150 Masterskurs LP 3
Modern astrophysics RRY125 Masterskurs LP 2
Modern imaging, spectroscopy and diffraction techniques TIF030 Masterskurs LP 1
Programmeringsteknik TIN213 F1 TM1 LP 2–3
Quantum mechanics FKA081 Masterskurs LP 1
Radar systems and applications RRY080 Masterskurs LP 4
Soft matter physics TIF015 Masterskurs LP 1
Statistical inference MVE155 Masterskurs LP 3
Stochastic optimization algorithms FFR105 Masterskurs LP 1
Superconductivity and low-temperature physics FMI036 Masterskurs LP 3
Wireless and photonics system engineering SSY085 Masterskurs LP 1