Kurser

Vill du ge feedback på en kurs? Klicka här.

Letar du efter en gammal kurs? Den finns kvar under ”Alla kurser”!

Om du känner att det finns saker som saknas eller inte stämmer, eller bara är osäker på någonting, se till att kontakta oss på snf@ftek.se så svarar vi gärna på dina frågor!

Årskurs 1 (Schema F, TM)

Årskurs 2 (Schema F, TM)

Årskurs 3 (Schema F, TM)

1 Valbar kurs.
2 Kan väljas som bas (TIF091 4,5 hp) eller tillägg med en extra labb (TIF096 6 hp).
3 Frivillig kurs (ger dock MTS).
4 Valbar kurs för TM, obligatorisk för F.
5 Valbar kurs för F, obligatorisk för TM.

 

Alla kurser (inklusive master)

Kurssida på ftek.se Kurskod Klass Läsperiod Externa länkar
Matematik och samhälle MVE370 F3 TM3 LP 2–4
Algebra MVE150 TM3 LP 3
Antennteknik SSY100 Masterskurs LP 4
Bayesiansk inferens och maskininlärning TIF385 F2 LP 2
Biokemi och molekylärbiologi KBB032 TM3 LP 1
Databaser TDA357 TM3 LP 3
Datastrukturer och algoritmer TDA417 LP
Datastrukturer och algoritmer DAT038 F3 TM3 LP 2
Diskret matematik MVE505 TM1 LP 4
Dynamical Systems TIF155 Masterskurs LP 2
Elektriska nät och system ESS116 F2 LP 1
Elektromagnetisk fältteori EEF031 F2 TM2 LP
Elkraftteknik EEK141 F3 LP 2
Experimentell fysik 1 TIF083 F2 LP 1–4
Experimentell fysik 2 TIF091 F3 LP 1–4
Fasta tillståndets fysik FFY012 F3 LP 3
Flervariabelanalys MVE035 F1 TM1 LP 3
Fortsättningskurs i programmering i Python DAT515 F3 TM3 LP 2
Fourieranalys MVE030 F2 TM2 LP 3
Funktionalanalys TMA401 Masterskurs LP 1
Fysikingenjörens verktyg TIF276 F1 LP 1–3
Grundläggande corporate finance TEK775 TM2 LP 3
Grundläggande datorteknik EDA452 F3 TM3 LP 2
Hållfasthetslära och maskinelement TME061 TM2 LP 4
Hållfasthetslära MHA081 F2 LP 4
Högfrekvensteknik EEM021 F3 LP 2
Industriell ekonomi TEK556 TM2 LP
Inledande matematisk analys TMA970 F1 TM1 LP 1
Inledande teknisk kommunikation FKA150 LP
Integrationsteori TMV100 Masterskurs LP 1
Kandidatarbete KANDXXX F3 TM3 LP 3–4
Kommunikationssystem SSY305 TM3 LP 3
Komplex analys MVE025 F2 TM2 LP 1
Kontinuummekanik MMS260 F2 LP 4
Kvantfysik FUF040 F3 LP 1
Kvantteknologi FKA132 Masterskurs LP 1
Linjär algebra och geometri TMA660 LP
Linjär algebra och numerisk analys TMA672 F1 TM1 LP 4
Linjär algebra MVE670 F1 TM1 LP 1
Linjär och heltalsoptimering med tillämpningar MVE166 TM2 LP 4
Matematikens domänspecifika språk DAT326 TM3 LP 3
Matematisk analys, fortsättning TMA976 F1 TM1 LP 2
Matematisk fysik FTF131 F3 LP 2
Matematisk orientering MVE235 TM1 LP 2
Matematisk programvara MVE665 TM1 LP 1
Matematisk programvara MVE230 LP
Matematisk statistik TMA321 F2 LP 4
Mekanik 1 FFM516 F1 TM1 LP 2–3
Mekanik 2 TIF375 F1 LP 4
Mekanik 2 FFM521 F1 LP 4
Miljö och matematisk modellering MVE347 TM3 LP 4
Miljöfysik TIF075 F3 LP 4
Modern astrofysik RRY125 F3 LP 2
Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättning TDA550 F3 TM3 LP
Olinjär optimering TMA947 TM3 LP 1
Optik FFY091 F2 LP 4
Optioner och matematik MVE095 TM2 LP 2
Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering MVE162 TM2 LP 4
Partiella differentialekvationer, grundkurs TMA373 TM3 LP 3
Partiella differentialekvationer TMA690 F3 LP 2
Plasma physics with applications RRY085 Masterskurs LP 1
Principer för parallell programmering TDA384 TM3 LP 3
Programmeringsteknik och numerisk analys SEE125 F1 TM1 LP 2–4
Programmeringsteknik TIN214 F1 TM1 LP
Reglerteknik E SSY051 TM3 LP 1
Reglerteknik F ERE091 F2 LP 2
Reglerteknik TM SSY310 TM2 LP 4
Remote sensing RRY055 Masterskurs LP 3
Sannolikhet och statistik MVE302 F1 TM1 LP 4
Sannolikhetsteorins grunder MVE140 Masterskurs LP 2
Simuleringsbaserad mekanik och hållfasthetslära IMS090 TM2 LP 4
Speciell relativitetsteori FUF045 F3 LP 2
Statistisk databehandling TMS150 TM2 LP 1
Stokastisk analys TMS165 Masterskurs LP 1
Stokastiska processer och Bayesiansk inferens MVE550 TM2 LP 2
Strömningsmekanik F TME055 F3 LP 2
Strömningsmekanik TM MTF053 TM3 LP 1
Subatomär fysik FUF050 F3 LP 4
Termodynamik och statistisk mekanik FTF141 F3 TM3 LP 1
Termodynamik KVM091 LP
Tillämpad kvantfysik TIF101 F3 LP 2
Vektorfält och elektromagnetisk fältteori EEN190 F2 TM2 LP 2–3
Vektorfält och klassisk fysik FFM234 LP
Artificial Neural Networks FFR135 Masterskurs LP 1
Basic Stochastic Processes MVE170 LP
Computational physics FKA121 Masterskurs LP 2
Condensed matter physics FKA091 Masterskurs LP 2
Electromagnetic waves and components RRY036 Masterskurs LP 1
Gravitation and cosmology FFM071 Masterskurs LP 3
Image processing RRY025 Masterskurs LP 1
Information theory for complex systems TIF150 Masterskurs LP 3
Modern astrophysics RRY125 Masterskurs LP 2
Modern imaging, spectroscopy and diffraction techniques TIF030 Masterskurs LP 1
Programmeringsteknik TIN213 F1 TM1 LP
Quantum mechanics FKA081 Masterskurs LP 1
Radar systems and applications RRY080 Masterskurs LP 4
Soft matter physics TIF015 Masterskurs LP 1
Statistical inference MVE155 Masterskurs LP 3
Stochastic optimization algorithms FFR105 Masterskurs LP 1
Superconductivity and low-temperature physics FMI036 Masterskurs LP 3
Wireless and photonics system engineering SSY085 Masterskurs LP 1