Linjär algebra och numerisk analys

TMA672 | 7.5 hp | F1 TM1 | LP 4

Beskrivning

Fortsättning av linjär algebra, men även numeriska metoder.

Veckobladeriet