Linjär algebra och numerisk analys

TMA672 | 7.5 hp | F1 TM1 | LP

Beskrivning

Fortsättning av linjär algebra, men även numeriska metoder. Kursen är nedlagd och ersatt av kurserna MVE670 – Linjär algebra och SEE125 – Programmeringsteknik och numerisk analys.

Veckobladeriet