Sektionsmöten

Sektionsmötet är sektionens högsta beslutande organ, vilket innebär att det är mötet som har sista ordet i alla frågor, stora såväl som små, som rör sektionen. Alla sektionsmedlemmar har närvaro- och yttranderätt på mötet, som normalt förekommer en gång per läsperiod (ofta i läsvecka 6). Dessutom erbjuds gratis middag till mötesdeltagarna.

Om du vill förändra något på sektionen är Sektionsmötet ett ypperligt tillfälle att göra detta. Ta gärna upp din idé med F-styret och om de instämmer kan de lägga förslaget som en proposition till mötet, eller också kan du skicka in en motion till mötet. Tänk på att Styrets erfarenhet är användbar i att ställa förslag och de kan förbereda diskussionsgrupper och dylikt om det skulle behövas. Motionsstopp är sex läsdagar innan respektive sektionsmöte, men det går naturligtvis bra att skicka in motioner även om det skulle vara lång tid kvar till nästa möte.

Har du frågor om sektionsmötet är du välkommen att kontakta talmanspresidiet.

Protokoll

2020-2021

2019-2020

2018-2019

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

2011-2012

2010-2011

2009-2010

2008-2009

2007-2008

2006-2007

2005-2006

2004-2005

2003-2004

1980-1989

1970-1979

1960-1969

1957-1959