Sektionsmöten

Sektionsmötet är sektionens högsta beslutande organ, vilket innebär att det är mötet som har sista ordet i alla frågor, stora såväl som små, som rör sektionen. Alla sektionsmedlemmar har närvaro- och yttranderätt på mötet, som normalt förekommer en gång per läsperiod (ofta i läsvecka 6). Dessutom erbjuds gratis middag till mötesdeltagarna.

Om du vill förändra något på sektionen är Sektionsmötet ett ypperligt tillfälle att göra detta. Ta gärna upp din idé med F-styret och om de instämmer kan de lägga förslaget som en proposition till mötet, eller också kan du skicka in en motion till mötet. Tänk på att Styrets erfarenhet är användbar i att ställa förslag och de kan förbereda diskussionsgrupper och dylikt om det skulle behövas. Motionsstopp är sex läsdagar innan respektive sektionsmöte, men det går naturligtvis bra att skicka in motioner även om det skulle vara lång tid kvar till nästa möte.

Har du frågor om sektionsmötet är du välkommen att kontakta talmanspresidiet.

Protokoll