Valberedningen

Det är vi som sitter i valberedningen och ansvarar för att intervjua och nominera sökande till sektionsstyrelsen, studienämnden, samt förtroende- och ledamotsposter i sektionens kommittéer. Om du är intresserad av att söka till någon av dessa så stöter du sannolikt på oss. Har du frågor kring nomineringar, inval och liknande så kan du kontakta oss.

Under året nominerar vi till följande:

 • LP2
  • FARM
  • FnollK
  • FIF
 • LP4
  • Sektionsstyrelsen
  • SNF
  • Djungelpatrullen
  • F6
  • Focumateriet
Profile picture
Linda Gao
Profile picture
Thomas Arthursson
Vice ordförande (valberedning.vordf@ftek.se)
Profile picture
Vilhelm Nilsson Thorsson
Profile picture
Viktor Arvidsson
Profile picture
Simon Eriksson
Profile picture
Rebecka Baker
Profile picture
Adam Granquist