Valberedningen

Det är vi som sitter i valberedningen och ansvarar för att intervjua och nominera sökande till sektionsstyrelsen, studienämnden, samt förtroende- och ledamotsposter i sektionens kommittéer. Om du är intresserad av att söka till någon av dessa så stöter du sannolikt på oss. Har du frågor kring nomineringar, inval och liknande så kan du kontakta oss.

Under året nominerar vi till följande:

 • LP2
  • FARM
  • FnollK
  • FIF
 • LP4
  • Sektionsstyrelsen
  • SNF
  • Djungelpatrullen
  • F6
  • Focumateriet
Profile picture
Joel Sandås
Profile picture
Emma Chan
Vice ordförande (valberedning.vordf@ftek.se)
Profile picture
Simon Franklin
Profile picture
Beatriz Bento Hansson
Profile picture
Gustav Nilsson
Profile picture
Rebecka Baker
Profile picture
Adam Granquist