Valberedningen

Det är vi som sitter i valberedningen och ansvarar för att intervjua och nominera sökande till sektionsstyrelsen, studienämnden, samt förtroende- och ledamotsposter i sektionens kommittéer. Om du är intresserad av att söka till någon av dessa så stöter du sannolikt på oss. Har du frågor kring nomineringar, inval och liknande så kan du kontakta oss.

Under året nominerar vi till följande:

 • LP2
  • FARM
  • FnollK
 • LP4
  • Sektionsstyrelsen
  • SNF
  • Djungelpatrullen
  • F6
  • Focumateriet
Profile picture
Joseph Löfving
Profile picture
Markus Utterström
Vice ordförande (valberedning.vordf@ftek.se)
Profile picture
Mathias Arvidsson
Profile picture
Rakel Hellberg
Profile picture
Hedvig Wennberg
Profile picture
Isabella Tepp