Valberedningen

Det är vi som sitter i valberedningen och ansvarar för att intervjua och nominera sökande till sektionsstyrelsen, studienämnden, samt förtroende- och ledamotsposter i sektionens kommittéer. Om du är intresserad av att söka till någon av dessa så stöter du sannolikt på oss. Har du frågor kring nomineringar, inval och liknande så kan du kontakta oss.

Under året nominerar vi till följande:

 • LP2
  • FARM
  • FnollK
 • LP4
  • Sektionsstyrelsen
  • SNF
  • Djungelpatrullen
  • F6
  • Focumateriet

 

Therese “TT” Gardell
Rebecka “Romero” Rilemark
Vice ordförande (rilemark@student.chalmers.se)
David “Honing” Larsson
Casper Opperud
Filip Heikkilä
Olle “Pixel” Svanström