Fabiola

logo

Fabiola är sektionens förening för kvinnor och icke-binära med främsta syfte att främja gemenskapen mellan dessa på sektionen. Vårt arr Fabiola-häng är ett bra tillfälle att knyta nya band med andra kvinnor  och icke-binära och våra inspirationsföreläsningar ger en inblick i hur arbetslivet ser ut och vilka möjligheter som finns. Håll även ögonen öppna för bastu och andra spännande arr under läsperioderna!

Profile picture
Ylva Liljegren
Ordförande (fabiola.ordf@ftek.se)
Profile picture
Elin Ekstedt
Vice ordförande (fabiola.vordf@ftek.se)
Hej! Jag sitter som Vice Ordförande i Fabiola, vilket innebär att jag är ansvarig för bokning av lokaler och teambuilding. Samt vara Ordförande behjälplig med det som behövs! Om ni har några frågor eller funderingar så är det bara att höra av sig!:)
Profile picture
Alva Limbäck
Profile picture
Rebecca Baker
Ledamot 1 (fabiola.1@ftek.se)
Profile picture
Sanna Berntsson
Ledamot 2 (fabiola.2@ftek.se)
Profile picture
Sofie Söderqvist
Profile picture
Matilda Hellström
Profile picture
Ellen Åkermo
Profile picture
Nina Ekelund
Profile picture
Emma Chan