Fabiola

logo

Fabiola är sektionens förening för kvinnor och icke-binära med främsta syfte att främja gemenskapen mellan dessa på sektionen. Vårt arr Brudar och Bärs är ett bra tillfälle att knyta nya band med andra kvinnor  och icke-binära och våra inspirationsföreläsningar ger en inblick i hur arbetslivet ser ut och vilka möjligheter som finns. Håll även ögonen öppna för bastu och pluggfika!

Profile picture
Mathilda Gustavsson
Ordförande (fabiola.ordf@ftek.se)
Profile picture
Alma Blombäck
Vice ordförande (fabiola.vordf@ftek.se)
Profile picture
Isabella Tepp
Profile picture
Julia Jansson
Ledamot 1 (fabiola.1@ftek.se)
Profile picture
Ajsa Cuprija