Fabiola

logo

Fabiola är sektionens kvinnoförening och har som främsta syfte att främja gemenskap mellan kvinnor på sektionen. Vårt arr Brudar och Bärs är ett bra tillfälle att knyta nya band med andra kvinnor och våra inspirationsföreläsningar ger en inblick i hur arbetslivet ser ut och vilka möjligheter som finns. Håll även ögonen öppna för bastu och pluggfika!

Profile picture
Julia Wennerblom
Ledamot 1 (fabiola.1@ftek.se)
Profile picture
Alma “fabiola.2” Blombäck
Ledamot 2 (fabiola.2@ftek.se)
Profile picture
Lina Wincent
Profile picture
Hanna Skytt
Ordförande (fabiola.ordf@ftek.se)
Profile picture
Mathilda “fabiola.pr” Gustafsson
Profile picture
Emma “fabiola.vordf” Ringström
Vice ordförande (fabiola.vordf@ftek.se)