Fabiola

logo

Fabiola är sektionens kvinnoförening och har som främsta syfte att främja gemenskap mellan kvinnor på sektionen. Vårt arr Brudar och Bärs är ett bra tillfälle att knyta nya band med andra kvinnor och våra inspirationsföreläsningar ger en inblick i hur arbetslivet ser ut och vilka möjligheter som finns. Håll även ögonen öppna för bastu och pluggfika!

Profile picture
Mathilda Gustavsson
Ordförande (fabiola.ordf@ftek.se)
Profile picture
Alma “fabiola.vordf” Blombäck
Vice ordförande (fabiola.vordf@ftek.se)
Profile picture
Isabella Tepp
Profile picture
Julia Jansson
Ledamot 1 (fabiola.1@ftek.se)
Profile picture
Ajsa “fabiola.pr” Cuprija