Piff & Puff

logo

Piff & Puff är sektionens aktivitetsgrupp, och syftar till att hjälpa sektionen engagera och underhålla fler sektionsmedlemmar, samt hjälpa sektionsmedlemmar med vägledning och tips om hur aktiviteter för sektionsmedlemmar kan genomföras.

Profile picture
Jonas Bohlin
Profile picture
Sofia Reiner
Profile picture
Ludwig Gustavsson
Profile picture
Willem de Wilde