Talmanspresidiet

Vi i talmanspresidiet ansvarar för sektionsmötena, sektionens högst beslutande organ.
Detta innebär att vi skickar ut kallelser, sammanställer föredragningslistan och ser till att mötena flyter på bra.
Utöver det så gillar vi diverse huvudbonader och sena nätter i hörsalars ljus.
Har du frågor som rör sektionsmötet så tveka inte att höra av dig till talmanspresidiet@ftek.se.

Profile picture
Kelmend “Talman” Muriqi
Som talman är det jag som leder sektionsmötena och ser till att kallelser kommer ut i tid. Jag har även det övergripande ansvaret för presidiets arbete.
Profile picture
Nils “Vise Talman” Backlund
Vice Talman (talman.vordf@ftek.se)
Som vice talman fyller jag talmannens roll när han inte kan närvara. Under de sektionsmöten där han är med sköter jag talarlistor, dumvästutdelningen, och annat viktigt som hör till mötena.
Profile picture
Viktor “Sekreterare” Sundström
Sekreterare (talman.sekr@ftek.se)
Som sekreterare är det jag som för protokoll under sektionsmötena så att informationen om sektionens beslut finns tillgängliga här på ftek.