Äska pengar

Det finns möjlighet att äska pengar för att bekosta något kul och givande som kan komma till nytta för många sektionsmedlemmar. Det kan handla om t.ex. att arrangera bullbak på Focus, köpa in en ny projektor eller om att investera i en aktie.

En bra äskning skickas med god marginal minst en vecka i förväg.

Äska via ftek

Längre ned på denna sida finns ett formulär som ni kan fylla i om du/ni vill äska pengar. Fyll i formuläret och klicka på ”Skicka”, så sänds äskningen direkt till Styret.

Det går även att förhandsgranska hur dokumentet kommer att se ut. Lägg märke till att det du fyller i kommer att direkt ersätta det som står innanför taggar (< >).

Äska manuellt

Om du inte vill äska via ftek behöver du maila din äskning till styret som kommer att granska den och bedöma om den är rimlig med hänsyn till sektionens ekonomiska policy. För mindre summor kan du kontakta sektionskassören, som kan fatta beslut angående äskningen direkt.

Information om hur man skriver en äskning återfinnes i den ekonomiska policyn som går att hitta här.

 

Äskning till < äskningens syfte >
< era namn >

Äskning till

< äskningens syfte >

< era namn >

< eran epost >

 

Bakgrund

< anledning/bakgrund >

Summa att äska

grund av det vi skrev ovan vill vi/jag äska < summa > SEK till detta ändamål

1

 

 


    Alla fält är obligatoriska.