Äska pengar

Det finns möjlighet att äska pengar för att bekosta något kul och givande som kan komma till nytta för många sektionsmedlemmar.

Det kan handla om t.ex. att arrangera bullbak på Focus, köpa in en ny projektor eller om att investera i en aktie. Maila i så fall styret, som kommer att granska din äskning och bedöma om den är rimlig. För mindre summor kan du kontakta sektionskassören direkt, som hen kan fatta beslut om utan hela styrets godkännande.