Äska pengar

Det finns möjlighet att äska pengar för att bekosta något kul och givande som kan komma till nytta för många sektionsmedlemmar. Det kan handla om t.ex. att arrangera bullbak på Focus, köpa in en ny projektor eller om att investera i en aktie.

En bra äskning skickas med god marginal minst en vecka i förväg.

Äska via ftek

Längre ned på denna sida finns ett formulär som ni kan fylla i om du/ni vill äska pengar. Formuläret skapar sedan automatiskt ett LaTeX-dokument som skickas till styret med knappen ”Skicka”. Styret kommer sedan att bedöma om äskningen är rimlig.

Nedanstående mall beskriver hur din/er äskningen kommer att se ut. Texten du/ni skriver in i respektive textruta kommer att direkt ersätta < äskningens syfte >, < era namn >, < anledning > och < summa > i mallen.

Äska manuellt

Maila din äskning till styret som kommer att granska den och bedöma om den är rimlig. För mindre summor kan du kontakta sektionskassören, som kan fatta beslut utan hela styrets godkännande, direkt.

Information om hur man skriver en äskning återfinnes i den ekonomiska policyn här.

 

Äska pengar till < äskningens syfte >
< era namn >

Äska pengar till

< äskningens syfte >

< era namn >

< eran epost >

 

Anledning till äskandet

< anledning >

Summa att äska

grund av det vi skrev ovan vill vi/jag äska < summa > SEK till detta ändamål

1

 

 

Alla fält är obligatoriska.