Revisor

Revisorerna har till uppgift att granska sektionens ekonomi och verksamhet. Huvudmålet är att se till att bokföringen hos kommittéerna går korrekt till samt att verksamheten som sker går korrekt till enligt stadga och andra styrdokument.

Revisorerna finns även till för att stötta kassörerna i deras verksamhet och har du frågor kring bokföringen så tveka inta att kontakta oss. På denna sida finns det dokument och annan bra information för dig som ekonomiskt ansvarig så läs gärna igenom dessa i början av ditt verksamhetsår.

Båda revisorerna nås på revisor@ftek.se.

Profile picture
Carin Lundqvist
Profile picture
Filip “Ärt” Bergqvist
Jag är revisor för DP, FNollK, SNF och FARM