Styret

Det är vi som är F-Styret. Vi består av kärnstyret och de sex ordföranderna för Fysikteknologsektionens kommittéer, FARM och SNF. Det är vi som har det övergripande ansvaret, tar hand om det dagliga arbetet samt ser till att sektionen fungerar. Kärnstyret väljs in av sektionsmötet i LP4.

Kärnstyret

Jack Vahnberg
Ordförande (styret.ordf@ftek.se)
Som ordförande är det jag som är sektionens ansikte utåt. Detta innebär att jag representerar sektionen mot högskolan och omvärlden i stort. Dessutom leder jag möten och håller koll på att arbetet går åt rätt håll.

Matilda “TrippN” Hanes
Vice ordförande (styret.vordf@ftek.se)
Matilda har stigit snabbt i rang genom att klämma fingrar i dörrar och slå folk i magen. Hon säger sig gå på danslektioner men allt bevis pekar på att hon istället plottar övertag av Djungelpatrullen med våld.

Gustav “Grodslukaren” Hallberg
Likt de flesta kassörer är det jag som arbetar fram en budget och sedan försöker se till att denna följs. Bokföring och allmän kvittohantering hör också till mina uppgifter. Jag finns även som stöd för övriga föreningars kassörer i deras arbete.

Alexander Jonsson
Sekreterare (styret.sekr@ftek.se)
Som sekreterare ansvarar jag för protokollförande och annat pappersarbete som sker inom styret. Det är också jag som organiserar sektionsmöten och ansvarar för nycklar och accesser till sektionsaktiva.

Josefine Knutsson
Som studerandearbetsmiljöombud (SAMO) arbetar jag tillsammans med två andra SAMO och ansvarar för den fysiska samt psykosociala arbetsmiljön på sektionen.

Eric “Pekka” Nilsson
Informationsansvarig (styret.info@ftek.se)
Som informationsansvarig i styret tar jag hand om sektionens informationsflöden; sociala medier och ftek.se. Jag har även ansvar för masterstudenterna på sektionen och sektionens vecka.

Ledamöter

Profile picture
Olle Månsson
Efter ett år på skutan beslutade sig dåvarande pirat magnat att bege sig ut så de sju röv häfven för att finna sig själv sittandes utanför arbetsförmedlingen mindre än ett år senare. Efter att hittat en jobb annons till att vara kapten i Focu materiet som inte krävde några förkunskaps krav och meriter sökte han det. Resten är historia. Förutom att hålla besättningen i styr genom våld och hot så sitter han i styret som dess vackra ansikte utåt. När han har satt besättningen i arbete gillar han att spela på flipperspelet ”Creature from the Black Lagoon”.
Profile picture
Albert Johansson
Ordförande (snf.ordf@ftek.se)
Profile picture
Hugo “βoss” Lom
Ordförande (fnollk.ordf@ftek.se)
Profile picture
Karim Hasseli
Ordförande (farm.ordf@ftek.se)
Profile picture
Jonas “Stickan” Bohlin
Sexmästare (f6.ordf@ftek.se)
Jag sitter som ordförande vilket i folkmun kallas för sexmästare. Mig kan ni kontakta i alla frågor som rör F6 samt vår verksamhet. Jag sköter till största del den administrativa biten av F6 samt representerar kommitté utåt i olika sammanhang, sammankallar till möten och ser till att allt flyter på. Utöver dessa åtaganden innebär sexmästareskapet att jag är F6 representant i Fysikteknologstyrelsen.
Profile picture
Axel Prebensen
Överste (dp.ordf@ftek.se)