Styret

Det är vi som är F-Styret. Vi består av kärnstyret och de sex ordföranderna för Fysikteknologsektionens kommittéer, FARM och SNF. Det är vi som har det övergripande ansvaret, tar hand om det dagliga arbetet samt ser till att sektionen fungerar. Kärnstyret väljs in av sektionsmötet i LP4.

Kärnstyret

Fredrik “May” Meisingseth
Ordförande (styret.ordf@ftek.se)
Som ordförande är det jag som är sektionens ansikte utåt. Detta innebär att jag representerar sektionen mot högskolan och omvärlden i stort. Dessutom leder jag möten och håller koll på att arbetet går åt rätt håll.

Tarek “Tarekt” Alhaskir
Vice ordförande (styret.vordf@ftek.se)
Som vice ordförande agerar jag ofta kontakt mot sektionens kommittéer och föreningar för att de ska kunna utföra sina åligganden på bästa sätt.  Det är också jag som hoppar in vid tillfällen då ordföranden inte kan närvara.

Tobias “$ocker” Gabrielii
Likt de flesta kassörer är det jag som arbetar fram en budget och sedan försöker se till att denna följs. Bokföring och allmän kvittohantering hör också till mina uppgifter. Jag finns även som stöd för övriga föreningars kassörer i deras arbete.

Hannes Bergström
Sekreterare (styret.sekr@ftek.se)
Som sekreterare ansvarar jag för protokollförande och annat pappersarbete som sker inom styret. Det är också jag som ansvarar för nycklar och accesser till sektionsaktiva.

Sara “sarhal@student.chalmers.se” Nordin Hällgren
Som studerandearbetsmiljöombud (SAMO) ansvarar jag för den fysiska och psykosociala arbetsmiljön på sektionen. Du kan alltid prata med mig om det är något :)

Alexandru “KOᴹᴹᵁᴺᴵᴷᴬTORN” Golic
Informationsansvarig (styret.info@ftek.se)
Som informationsansvarig i styret tar jag hand om sektionens informationsflöden; sociala medier och ftek.se. Jag har även ansvar för masterstudenterna på sektionen och sektionens vecka.

Ledamöter

Profile picture
Axel “Galten” Prebensen
Överste (dp.ordf@ftek.se)
Likt Mowgli i Djungelboken blev Galten lämnad hos djuren som liten, men i Göteborg finns ingen djungel så istället hamnade han i svinstian. Många år senare hittade Dragos honom och värvade honom till Djungelpatrullen, där han snabbt steg i rankerna till överste.
Profile picture
Jonas “Stickan” Bohlin
Sexmästare (f6.ordf@ftek.se)
Jag sitter som ordförande vilket i folkmun kallas för sexmästare. Mig kan ni kontakta i alla frågor som rör F6 samt vår verksamhet. Jag sköter till största del den administrativa biten av F6 samt representerar kommitté utåt i olika sammanhang, sammankallar till möten och ser till att allt flyter på. Utöver dessa åtaganden innebär sexmästareskapet att jag är F6 representant i Fysikteknologstyrelsen.
Profile picture
Richard Svensson
Ordförande (farm.ordf@ftek.se)
Profile picture
Carl “Aina” Strandby
Ordförande (fnollk.ordf@ftek.se)
Hej! Det är jag som är ordförande för FnollK. Jag går på möten, gasquear och sätter den övergripande strategin. Vill du ha kontakt med FnollK går det alltid att göra det genom mig!
Profile picture
Therese Gardell
Efter fjolårets mutteri, som gått till historien som tidernas blodigaste, finner sig Gardell iklädd kaptens rocken. Med besättningen i sitt järn grepp styr hon skutan mot nya plunder och mer sjö rövar i. Förutom att hålla besättningen i styr genom våld och hot så sitter hon i styret som dess vackra ansikte utåt. När hon har satt besättningen i arbete eller i bojor står kapten på sin kammare och spelar på flipper spelet "Medievel Madness".
Profile picture
Albert Johansson
Ordförande (snf.ordf@ftek.se)
Som ordförande leder Albert arbetet framåt och är ansvarig för att åligganden följs.