Styret

Det är vi som är F-Styret. Vi består av kärnstyret och de sex ordföranderna för Fysikteknologsektionens kommittéer, FARM och SNF. Det är vi som har det övergripande ansvaret, tar hand om det dagliga arbetet samt ser till att sektionen fungerar. Kärnstyret väljs in av sektionsmötet i LP4.

Kärnstyret

Profile picture

Erik Broback
Sektionsordförande (styret.ordf@ftek.se)
Som ordförande är det jag som är sektionens ansikte utåt. Detta innebär att jag representerar sektionen mot högskolan och omvärlden i stort. Dessutom leder jag möten och håller koll på att arbetet går åt rätt håll.
Profile picture

Felix Uddén
Vice ordförande (styret.vordf@ftek.se)
Som vice ordförande agerar jag ofta kontakt mot sektionens kommittéer och föreningar för att de ska kunna utföra sina åligganden på bästa sätt.  Det är också jag som hoppar in vid tillfällen då ordföranden inte kan närvara.
Profile picture

Gabriel Berggren
Likt de flesta kassörer är det jag som arbetar fram en budget och sedan försöker se till att denna följs. Bokföring och allmän kvittohantering hör också till mina uppgifter. Jag finns även som stöd för övriga föreningars kassörer i deras arbete.
Profile picture

Hugo Spencer
Informationsansvarig (styret.info@ftek.se)
Som informationsansvarig i styret tar jag hand om sektionens informationsflöden; sociala medier, bröd och ftek.se. Jag har även ansvar för sektionens vecka.
Profile picture

Mikael Eriksson
Skyddsombud (styret.samo@ftek.se)
Som studerandearbetsmiljöombud (SAMO) ansvarar jag för den fysiska och psykosociala arbetsmiljön på sektionen. Du kan alltid prata med mig om det är något :)
Profile picture

Victor Salomonsson
Sekreterare (styret.sekr@ftek.se)
Som sekreterare ansvarar jag för protokollförande och annat pappersarbete som sker inom styret. Det är också jag som ansvarar för nycklar och accesser till sektionsaktiva.

Ledamöter

Profile picture
Lucas “Kohlswa” Kuszli
Överste (dp.ordf@ftek.se)
Från att dricka hb på Borås ängar har Lowe klättrat till toppen av Chalmers organiserade festverksamhet och akademiska kretsar, och leder nu Djungelpatrullen i denna hårda tid av restriktioner och pandemi. Trots att han inte än får åka kanonen så håller Lowe huvudet högt och ser till att vi alla gör våra jobb. Såväl på fysik- som data-sektionen, Unas servesas grande hermanos favor.
Profile picture
Sanna “Kaxig” Berntsson
Sexmästare (f6.ordf@ftek.se)
Jag sitter som ordförande vilket i folkmun kallas för sexmästare. Mig kan ni kontakta i alla frågor som rör F6 samt vår verksamhet. Jag sköter till största del den administrativa biten av F6 samt representerar kommittén utåt i olika sammanhang, sammankallar till möten och ser till att allt flyter på. Utöver dessa åtaganden innebär sexmästareskapet att jag är F6 representant i Fysikteknologstyrelsen.
Profile picture
Filippa Hultin
Ordförande (farm.ordf@ftek.se)
Som ordförande för sektionens arbetsmarknadsgrupp, FARM, leder jag arbetet i kommittén och håller kontakt med resterande arbetsmarknadsgrupper på Chalmers. Om du vill komma i kontakt med FARM kan du alltid göra det genom mig.
Profile picture
Viktor “Hütt” Arvidsson
Ordförande (fnollk.ordf@ftek.se)
Hej hej! Jag sitter som ordförande i FnollK och är den som har övergripande koll på kommitténs arbete och är ansiktet utåt i diverse sammanhang. Har du någon fråga eller fundering rörande FnollK så kan du alltid kontakta mig!
Profile picture
Jonas Bohlin
Efter att ha försnillat tillräckligt mycket pengar från styret under sitt år som kist väktare har Stigurt mutat resten av piraterna och genomfört myteri och kastat sletne kapten Martin över bord. När besättningen sitter under däck och är golvade av går dagens bra vader så måste en sjö van be sättnings man föra skutan fram åt mot nya plunder i ur och skur. Efter en hård dag av slit suktar Stig efter en is kall troca dero blandat med det plunder som finns att till gå och ett bra flipper parti.
Profile picture
Beatriz Bento Hansson
Ordförande (snf.ordf@ftek.se)
Som ordförande leder jag arbetet framåt och är ansvarig för att SNFs åligganden sköts.