Fantomenlogga

Styret

Info

  • Beskrivning: Sektionsstyrelse
  • Kontakt: styret@ftek.se
  • Poster: 12 (varav förtroendevalda: 12)
  • Inval: LP4

Det är vi som är F-Styret. Vi består av kärnstyret och de sex ordföranderna för Fysikteknologsektionens kommittéer, FARM och SNF. Det är vi som har det övergripande ansvaret, tar hand om det dagliga arbetet samt ser till att sektionen fungerar. Kärnstyret väljs in av sektionsmötet i LP4.

Kärnstyret

Erik Persson
Ordförande (styret.ordf@ftek.se)
Som ordförande är det jag som är sektionens ansikte utåt. Detta innebär att jag representerar sektionen mot högskolan och omvärlden i stort. Dessutom leder jag möten och håller koll på att arbetet går åt rätt håll.
Lina “festis” Hultquist
Vice ordförande (styret.vordf@ftek.se)
Som vice ordförande agerar jag ofta kontakt mot sektionens kommittéer och föreningar för att de ska kunna utföra sina åligganden på bästa sätt.  Det är också jag som hoppar in vid tillfällen då ordföranden inte kan närvara.
Carl “UFÅ” Jendle
Likt de flesta kassörer är det jag som arbetar fram en budget och sedan försöker se till att denna följs. Bokföring och allmän kvittohantering hör också till mina uppgifter. Jag finns även som stöd för övriga föreningars kassörer i deras arbete.
Andreas “Schillschill” Gustaver
Sekreterare (styret.sekr@ftek.se)
Som sekreterare ansvarar jag för protokollförande och annat pappersarbete som sker inom styret. Det är också jag som organiserar sektionsmöten och ansvarar för nycklar och accesser till sektionsaktiva.
Erik “Skøvde” Johansson
Som studerandearbetsmiljöombud (SAMO) arbetar jag tillsammans med två andra SAMO och ansvarar för den fysiska samt psykosociala arbetsmiljön på sektionen.
Johan “Wello” Winther
Informationsansvarig (styret.info@ftek.se)
Som informationsansvarig i styret tar jag hand om sektionens informationsflöden; sociala medier och ftek.se. Jag har även ansvar för masterstudenterna på sektionen och sektionens vecka.

Ledamöter

Sofia Karlsson
Ordförande SNF (sofkarl@student.chalmers.se)
Anna “Crill” Carlsson
Ordförande FARM (annca@student.chalmers.se)
Boel “Bööl” Bröndström
Ordförande Djungelpatrullen (boelb@student.chalmers.se)
Liam “Alfred” Håkansson
Ordförande F6 (liam@student.chalmers.se)
Ingrid “Polaris” Ingemarsson
Ordförande FnollK (ingridi@student.chalmers.se)
Magnus Fant
Ordförande Focumateriet (fantm@student.chalmers.se)