Styret

Det är vi som är F-Styret. Vi består av kärnstyret och de sex ordföranderna för Fysikteknologsektionens kommittéer, FARM och SNF. Det är vi som har det övergripande ansvaret, tar hand om det dagliga arbetet samt ser till att sektionen fungerar. Kärnstyret väljs in av sektionsmötet i LP4.

Kärnstyret

Profile picture

Emelie Björkman
Sektionsordförande (styret.ordf@ftek.se)
Som ordförande är det jag som är sektionens ansikte utåt. Detta innebär att jag representerar sektionen mot högskolan och omvärlden i stort. Dessutom leder jag möten och håller koll på att arbetet går åt rätt håll.
Profile picture

Sofia Reiner
Vice ordförande (styret.vordf@ftek.se)
Som vice ordförande agerar jag ofta kontakt mot sektionens kommittéer och föreningar för att de ska kunna utföra sina åligganden på bästa sätt.  Det är också jag som hoppar in vid tillfällen då ordföranden inte kan närvara.
Profile picture

David Winroth
Likt de flesta kassörer är det jag som arbetar fram en budget och sedan försöker se till att denna följs. Bokföring och allmän kvittohantering hör också till mina uppgifter. Jag finns även som stöd för övriga föreningars kassörer i deras arbete.
Profile picture

Albert Vesterlund
Informationsansvarig (styret.info@ftek.se)
Som informationsansvarig i styret tar jag hand om sektionens informationsflöden; sociala medier och ftek.se. Jag har även ansvar för sektionens vecka.
Profile picture

Emelie Sjögren
Skyddsombud (styret.samo@ftek.se)
Som studerandearbetsmiljöombud (SAMO) ansvarar jag för den fysiska och psykosociala arbetsmiljön på sektionen. Du kan alltid prata med mig om det är något :)
Profile picture

Joseph Löfving
Sekreterare (styret.sekr@ftek.se)
Som sekreterare ansvarar jag för protokollförande och annat pappersarbete som sker inom styret. Det är också jag som ansvarar för nycklar och accesser till sektionsaktiva.

Ledamöter

Profile picture
Isabella “Belzebub” Tepp
Överste (dp.ordf@ftek.se)
Belzebub. Uppvuxen i Angered, räddad av Dragos. Styr patrullen med järnhand likt Satan själv från helvetet. Med denna järnladyn står patrullen enade mot ondskan i vått och torrt.
Profile picture
Ludwig “Khan” Gustavsson
Sexmästare (f6.ordf@ftek.se)
Jag sitter som ordförande vilket i folkmun kallas för sexmästare. Mig kan ni kontakta i alla frågor som rör F6 samt vår verksamhet. Jag sköter till största del den administrativa biten av F6 samt representerar kommitté utåt i olika sammanhang, sammankallar till möten och ser till att allt flyter på. Utöver dessa åtaganden innebär sexmästareskapet att jag är F6 representant i Fysikteknologstyrelsen.
Profile picture
Eric Carlsson
Ordförande (farm.ordf@ftek.se)
Som ordförande för sektionens arbetsmarknadsgrupp, FARM, leder jag arbetet i kommittén och håller kontakt med resterande arbetsmarknadsgrupper på Chalmers. Om du vill komma i kontakt med FARM kan du alltid göra det genom mig.
Profile picture
Emma “Söhlman” Ödman
Ordförande (fnollk.ordf@ftek.se)
Hej! Jag sitter som ordförande i FnollK och går på möten samt sätter den övergripande strategin. Vill du ha kontakt med FnollK går det alltid att göra det genom mig!
Profile picture
Gustav Hallberg
Efter fjolårets mutteri, som gått till historien som tidernas blodigaste, finner sig Gardell iklädd kaptens rocken. Med besättningen i sitt järn grepp styr hon skutan mot nya plunder och mer sjö rövar i. Förutom att hålla besättningen i styr genom våld och hot så sitter hon i styret som dess vackra ansikte utåt. När hon har satt besättningen i arbete eller i bojor står kapten på sin kammare och spelar på flipper spelet "Medievel Madness".
Profile picture
Oliver Thim
Ordförande (snf.ordf@ftek.se)
Som ordförande leder Oliver arbetet framåt och är ansvarig för att åligganden följs.