Studentrepresentanter

På Chalmers ska det finnas studentrepresentanter i alla organ som har direkt påverkan på studenter. Detta inkluderar allt från kursnämnderna där varje kurs har kursutvärderare till Chalmers ledningsgrupp där kårordförande är med.

Några organ där sektionen har representanter är programråden, utbildningsområdet och jämnlikhetsrådet.

Programråd

På programråden diskuteras alla möjliga frågor som rör programmet, bland annat ändringar av kurser och hur högskolan kan hjälpa studenter. Varje programråd har två studentrepresentanter som väljs årligen av styret. Vanligtvis väljs en från styret och en från SNF till varje programråd. Med i rådet är programansvarig, utbildningssekreteraren, studievägledarna, ett par lärarrepresentanter, några från företag som anställer studenter från programmet och självklart studentrepresentanterna.

Adam Orthag
Programrådsrepresentant F (orthag@chalmers.se)

Ellen Åkermo
Programrådsrepresentant F (ellenake@chalmers.se)

Felix Hörnfeldt
Programrådsrepresentant TM (feliho@chalmers.se)

Madicken Astorsdotter
Programrådsrepresentant TM (madicken@chalmers.se)

 

Utbildningsområdet

Chalmers har fyra olika utbildningsområden där flera olika utbildningar är med. F är med i området Kemi, Fysik och Matematik (KFM) tillsammans med K, KfKb, GS och Tekniskt basår. På mötena deltar utbildningsområdesledaren, programansvariga, viceprefekter från berörda institutioner, ledningsstöd och 2 studentrepresentanter. Studentrepresentanterna väljs av kåren under våren och alla studenter i utbildningsområdet kan uttrycka intresse.

För närvarande (22/23) finns det en representant från sektionen, Oscar Nilsson, men David Winroth som går GS har tidigare gått F och man kan prata med båda om man vill ha kontakt med utbildningsrådet.

David Winroth
Utbildningsrådsrepresentant GS (wdavid@student.chalmers.se)

Albert Vesterlund
Utbildningsrådsrepresentant F (albertv@student.chalmers.se)

 

Jämnlikhetsrådet

I jämnlikhetsrådet diskuteras jämnlikhetsfrågor med högskolan.

Nils Grimbeck
Studentrepresentant jämnlikhetsrådet (grimbeck@student.chalmers.se)