Aspning

Aspning är en förkortning för aspireringsperiod. Detta innebär att du testar på hur det är att vara sektionsaktiv.

Vill du gå med i en kommitté eller förening är det rekommenderat att du aspar. De flesta brukar hålla i någon form av asplunch/-fika där mer information ges om just den specifika aspningen för den kommittén eller föreningen. Man kan sedan välja att söka på nästkommande sektionsmöte. Kolla vårt schema för att se om det finns något asp-arr som intresserar dig!