Aspning

Aspning är en förkortning för aspireringsperiod. Detta innebär att du testar på hur det är att vara sektionsaktiv.

Vill du gå med i en kommitté eller förening är det rekommenderat att du aspar. De flesta brukar hålla i någon form av asplunch/-fika där mer information ges om just den specifika aspningen för den kommittén eller föreningen. Man kan sedan välja att söka på nästkommande sektionsmöte. Kolla vårt schema för att se om det finns något asp-arr som intresserar dig!

F6

F6s aspning är under våren, och har nu dragit igång. Vi har en Facebook grupp där all information kommer upp,  och en kalender med arrangemangen.

Aspningen är till för dig som asp för att dels ha kul och dels att få testa på några av de saker man gör när man sitter i F6. Man behöver inte vara intresserad av att söka för att aspa!