Aspning

Aspning är en förkortning för aspireringsperiod. Detta innebär att du testar på hur det är att vara sektionsaktiv.