Studienämnden Fysik

logo

SNF finns här för din skull. Vi arbetar för att du och dina klasskamrater ska få en så bra utbildning som möjligt, att kurserna ska hålla en bra kvalitet och att du ska trivas med dina föreläsare, räkneövningsledare och klasskamrater.

Varje läsvecka har SNF möte på måndag klockan 12.00 i Acceptorn och alla sektionsmedlemmar är välkomna för att komma att lyssna eller yttra sig. Protokollen går att hitta här.

Profile picture
Albert Johansson
Ordförande (snf.ordf@ftek.se)
Profile picture
Albin Ahlbäck
Vice ordförande (snf.vordf@ftek.se)
Som vice ordförande har Felix ansvar för de arrangemang SNF anordnar under året. Han agerar även suppleant åt Erik.
Profile picture
Anton Wikström
Profile picture
Emma Nirvin
Sekreterare (snf.sekr@ftek.se)
Profile picture
Ida Ekmark
Veckobladerist (snf.vbl@ftek.se)
Som veckobladerist håller Tarek koll på att föreläsningsanteckningar och lösningar på gamla tentor finns tillgängliga och är lättlästa. Han har även ansvar för att hitta föreläsningsantecknare för att hålla materialet updaterat.
Profile picture
Emelie Björkman
Kandidatansvarig (snf.kand@ftek.se)
Som kandidatansvarig är det mitt jobb att hitta kursutvärderare till samtliga kandidatkurser som läses på sektionen samt att ge dem verktyg och stöd under sitt arbete. Det är även mitt jobb att se till så att det verkligen genomförs en kursnämnd i slutet av varje kurs och hålla kontinuerlig kontakt med utvärderarna.
Profile picture
Johanna Warnqvist
Masteransvarig (snf.master@ftek.se)
Profile picture
Tobias Wallström
Matansvarig (snf.mat@ftek.se)
Profile picture
Jonas Lauri
Årskursrepresentant åk. 1 (snf.repr@ftek.se)