Studienämnden Fysik

logo

SNF finns här för din skull. Vi arbetar för att du och dina klasskamrater ska få en så bra utbildning som möjligt, att kurserna ska hålla en bra kvalitet och att du ska trivas med dina föreläsare, räkneövningsledare och klasskamrater.

Varje läsvecka har SNF möte på tisdag klockan 12.00 i Donatorn och alla sektionsmedlemmar är välkomna för att komma att lyssna eller yttra sig. Protokollen går att hitta här.

Erik “Skøvde” Johansson
Ordförande (snf.ordf@ftek.se)
Som ordförande företräder Erik sektionen i Utbildningsutskottet och är även SNF:s representant i Styret.

Felix “FelX” Augustsson
Vice ordförande (snf.vordf@ftek.se)
Som vice ordförande har Felix ansvar för de arrangemang SNF anordnar under året. Han agerar även suppleant åt Erik.

Oskar “Opium” Liew
Som kassör har Oskar hand om SNF:s ekonomi, och ser till att verksamheten går runt.

Ugné Miniotaité
Sekreterare (snf.sekr@ftek.se)
Som sekreterare för Ugné protokoll på SNF:s möten, och ser till att dessa finns tillgängliga för sektionens medlemmar.

Emelie Björkman
Kandidatansvarig (snf.kand@ftek.se)
Som kandidatansvarig hittar och hjälper Emelie kursutvärderare att utvärdera kurser på kandidatnivå (år 1-3).

Olle “Excell” Lexell
Masterssansvarig (snf.master@ftek.se)
Som mastersansvarig har Olle hand om bevakningen av kurser på mastersnivå (år 4-5). Han representerar också studienämnden i F:s masterenhet, en grupp som granskar och bevakar de associerade masterprogrammens utbildning.

Tarek “Tarekt” Alhaskir
Veckobladerist (snf.vbl@ftek.se)
Som veckobladerist håller Tarek koll på att föreläsningsanteckningar och lösningar på gamla tentor finns tillgängliga och är lättlästa. Han har även ansvar för att hitta föreläsningsantecknare för att hålla materialet updaterat.

Emelie “Basket” Sjögren

Jonas Lauri
Årskursrepresentant (snf.repr@ftek.se)