Studienämnden Fysik

logo

Studienämnden Fysik, även kallat SNF, är Fysikteknologsektionens studienämnd. Studienämnden Fysik finns här för din skull och arbetar för att du och dina klasskamrater ska få en så bra utbildning som möjligt, att kurserna håller en bra kvalité och att du ska trivas med föreläsare, räkneövningsledare och klasskamrater.

Varje tisdag klockan 12 under läsveckor har Studienämnden Fysik möten i mötesrum Röda (salkod F6002) där alla sektionsmedlemmar, nya som gamla, är välkomna för att komma att lyssna eller yttra sig! Protokollen från dessa möten går att hitta här.

Profile picture
Albert Johansson
Ordförande (snf.ordf@ftek.se)
Som ordförande leder Albert arbetet framåt och är ansvarig för att åligganden följs.
Profile picture
Albin Ahlbäck
Vice Ordförande (snf.vordf@ftek.se)
Som Vice Ordförande har Albin ansvar för PR och de arrangemang Studienämnden Fysik anordnar. Han agerar även suppleant åt Ordförande Albert.
Profile picture
Anton Wikström
Profile picture
Emma Nirvin
Sekreterare (snf.sekr@ftek.se)
Mitt främsta uppdrag som sekreterare är att anteckna på möten och se till att protokollen kommer upp på ftek. Utöver detta har jag inte något post-specifikt, men hjälper till under arr och liknande när resterande SNF behöver hjälp.
Profile picture
Ida Ekmark
Veckobladerist (snf.vbl@ftek.se)
Som veckobladerist uppdaterar jag fteks kurssidor med föreläsningsanteckningar, tentor och lösningar. Om du anser att någon kurssida på ftek saknar någon tenta eller har oläsliga föreläsningsanteckningar är det mig du ska höra av dig till.
Profile picture
Elin Ohlman
Kandidatansvarig (snf.kand@ftek.se)
Som kandidatansvarig är det mitt jobb att hitta kursutvärderare till samtliga kandidatkurser som läses på sektionen samt att ge dem verktyg och stöd under sitt arbete. Det är även mitt jobb att se till så att det verkligen genomförs en kursnämnd i slutet av varje kurs och hålla kontinuerlig kontakt med utvärderarna
Profile picture
Johanna Warnqvist
Masteransvarig (snf.master@ftek.se)
Profile picture
Tobias Wallström
Matansvarig (snf.mat@ftek.se)