Studienämnden Fysik

logo

SNF finns här för din skull. Vi arbetar för att du och dina klasskamrater ska få en så bra utbildning som möjligt, att kurserna ska hålla en bra kvalitet och att du ska trivas med dina föreläsare, räkneövningsledare och klasskamrater.

Varje läsvecka har SNF möte på tisdag klockan 12.00 i Donatorn och alla sektionsmedlemmar är välkomna för att komma att lyssna eller yttra sig. Protokollen går att hitta här.

Profile picture
Erik Johansson
Ordförande (snf.ordf@ftek.se)
Profile picture
Felix Augustsson
Vice ordförande (snf.vordf@ftek.se)
Profile picture
Oskar Liew
Profile picture
Ugnė Miniotaitė
Sekreterare (snf.sekr@ftek.se)
Profile picture
Tarek Alhaskir
Veckobladerist (snf.vbl@ftek.se)
Som veckobladerist håller Tarek koll på att föreläsningsanteckningar och lösningar på gamla tentor finns tillgängliga och är lättlästa. Han har även ansvar för att hitta föreläsningsantecknare för att hålla materialet updaterat.
Profile picture
Fredrik Meisingseth
Årskursrepresentant åk. 1 (snf.repr@ftek.se)
Profile picture
Olle Lexell
Masteransvarig (snf.master@ftek.se)
Profile picture
Emelie Björkman
Kandidatansvarig (snf.kand@ftek.se)