Studienämnden Fysik

logo

Studienämnden Fysik, även kallat SNF, är Fysikteknologsektionens studienämnd. Studienämnden Fysik finns för studenternas skull och arbetar för att Fysikteknologstudenter ska få en så bra utbildning som möjligt, att de ska trivas med föreläsare, räkneövningsledare och klasskamrater, och att kurser håller bra kvalité.

De håller i möten för studierelaterade frågor varje måndag klockan 12 i mötesrum Acceptorn (sal A604, plan 6 i Fysik forskarhus) där alla sektionsmedlemmar, oavsett tidigare erfarenheter eller engagemang, är välkomna att delta under mötet! Protokollen från dessa möten går att hitta här. Är ni intresserad av att gå på ett av dessa möten får ni gärna kontakta oss, så informerar vi er vad som kommer att gås igenom och ser till att ni känner er inkluderad i mötet!

 

Om du osäker på någonting? Se vanliga frågor!

Letar du efter gamla tentor eller studentgjorda kursanteckningar? Se Kurser!

Funderar du på att bli kursutvärderare? Se How to kursutvärdera!

Information om hur man effektivt kan plugga hemma på studentportalen.

Har du frågor är du mer än välkommen att kontakta oss på snf@ftek.se!

Profile picture
Beatriz Bento Hansson
Ordförande (snf.ordf@ftek.se)
Som ordförande leder jag arbetet framåt och är ansvarig för att SNFs åligganden sköts.
Profile picture
Simon Franklin
Vice Ordförande (snf.vordf@ftek.se)
Som Vice Ordförande har jag ansvar för PR och de arrangemang Studienämnden Fysik anordnar. Jag är även suppleant åt Ordförande Beatriz.
Profile picture
Andreas Erlandsson
Som kassör är mitt främsta uppdrag att sköta Studienämndens ekonomi vilket innebär allt från kvartalsrapporter och bokföring till att jaga kvitton och påminna om budgeten.
Profile picture
Emil Babayev
Sekreterare (snf.sekr@ftek.se)
Mitt främsta uppdrag som sekreterare är att anteckna på möten och se till att protokollen kommer upp på Ftek. Utöver detta ansvarar jag också för Guldäpplet och hjälper övriga SNF där det behövs.
Profile picture
Bjarne Sihlbom
Veckobladerist (snf.vbl@ftek.se)
Som veckobladerist uppdaterar jag fteks kurssidor med föreläsningsanteckningar, tentor och lösningar. Om du anser att någon kurssida på ftek saknar någon tenta eller har oläsliga föreläsningsanteckningar är det mig du ska höra av dig till.
Profile picture
Matilda Hellström
Kandidatansvarig (snf.kand@ftek.se)
Min uppgift är att se till att det för alla kurser på kandidatnivå finns studentrepresentanter.
Profile picture
Simon Benstorp
Årskursrepresentant åk. 1 (snf.repr@ftek.se)
Som årskursrepresentant har jag ansvar för att bevaka studiesituationen i första årskursen och finnas som en kontaktperson för de nya studenterna.