Studienämnden Fysik

logo

Studienämnden Fysik, även kallat SNF, är Fysikteknologsektionens studienämnd. Studienämnden Fysik finns för studenternas skull och arbetar för att Fysikteknologstudenter ska få en så bra utbildning som möjligt, att de ska trivas med föreläsare, räkneövningsledare och klasskamrater, och att kurser håller bra kvalité.

De håller i möten för studierelaterade frågor varje tisdag klockan 12 i mötesrum Acceptorn där alla sektionsmedlemmar, oavsett tidigare erfarenheter eller engagemang, är välkomna att delta under mötet! Protokollen från dessa möten går att hitta här. Är ni intresserad av att gå på ett av dessa möten får ni gärna kontakta oss, så informerar vi er vad som kommer att gås igenom och ser till att ni känner er inkluderad i mötet!

 

Om du osäker på någonting? Se vanliga frågor!

Funderar du på att bli kursutvärderare? Se How to kursutvärdera!

Information om hur man effektivt kan plugga hemma på studentportalen.

Har du frågor är du mer än välkommen att kontakta oss på snf@ftek.se!

Profile picture
Albert Vesterlund
Ordförande (snf.ordf@ftek.se)
Som ordförande leder jag arbetet framåt och är ansvarig för att SNFs åligganden sköts.
Profile picture
Josef Jörgensen
Vice Ordförande (snf.vordf@ftek.se)
Som Vice Ordförande har jag ansvar för PR och de arrangemang Studienämnden Fysik anordnar. Jag är även suppleant åt Ordförande Albert.
Profile picture
Carin Lundqvist
Som kassör är mitt främsta uppdrag att sköta Studienämndens ekonomi vilket innebär allt från kvartalsrapporter och bokföring till att jaga kvitton och påminna om budgeten.
Profile picture
Valter Schütz
Sekreterare (snf.sekr@ftek.se)
Mitt främsta uppdrag som sekreterare är att anteckna på möten och se till att protokollen kommer upp på ftek. Utöver detta har jag inte något post-specifikt, men hjälper till under arr och liknande när resterande SNF behöver hjälp.
Profile picture
Ella Larsson
Kandidatansvarig (snf.kand@ftek.se)
Min uppgift är att se till att det för alla kurser på kandidatnivå finns studentrepresentanter.
Profile picture
Alfred Weddig Karlsson
Masteransvarig (snf.master@ftek.se)
Jag håller ett öga på masterprogrammen så inga problem uppstår där och jobbar även med att informera om kursval och masterval och hur det förra kan påverka det senare.
Profile picture
Filippa Hultin
Matansvarig (snf.mat@ftek.se)
Den mat och dryck som serveras på våra arrangemang är jag ytterst ansvarig för. Jag ser till att planering, tillagande, servering och allt liknande genomförs. Har du önskemål på mat till nästa cocktailparty, hör av dig till mig!
Profile picture
Anton Nordbeck
Årskursrepresentant åk. 1 (snf.repr@ftek.se)
Som årskursrepresentant har jag ansvar för att bevaka studiesituationen i första årskursen och finnas som en kontaktperson för de nya studenterna.