Fantomenlogga

SNF

Info

  • Beskrivning: Studienämnd
  • Typ: Nämnd
  • Kontakt: snf@ftek.se
  • Poster: 9 (varav förtroendevalda: 3)
  • Inval: LP4

SNF
finns här för din skull. Vi arbetar för att du och dina klasskamrater ska få en så bra utbildning som möjligt, att kurserna ska hålla en bra kvalitet och att du ska trivas med dina föreläsare, räkneövningsledare och klasskamrater.

Varje läsvecka har SNF möte på tisdag klockan 12.00 i Donatorn och alla sektionsmedlemmar är välkomna för att komma att lyssna eller yttra sig. Protokollen går att hitta under ”Protokoll”.

Sofia Karlsson
Ordförande (snf.ordf@ftek.se)

Sofia leder SNF:s arbete, företräder sektionen i Utbildningsutskottet och företräder studienämnden i Styret. Tillsammans med vice ordförande är hon den yttersta kontakten med programansvariga i utbildningsfrågor.

Alexander Jonsson
Vice ordförande (snf.vordf@ftek.se)

Alexander är vice ordförande och ansvarar bland annat för sociala arrangemang. Han agerar även suppleant åt Sofia.

Josefine Knutsson

Josefine har hand om SNF:s pengar.

Daniel Erkensten
Sekreterare (snf.sekr@ftek.se)

Daniel för protokoll på SNF:s möten.

Philip “Poetet” Edenborg
Veckobladerist (snf.vbl@ftek.se)

Philip är veckobladerist. Om du har gamla tentor som du vill ha upplagda på veckobladeriet eller känner att något saknas där kan du maila honom. Philip söker ständigt nya föreläsningsantecknare, så om du har har för vana att anteckna på alla föreläsningar, kontakta gärna honom.

Isabel Vrethed Tidekrans
Kandidatansvarig (snf.kand@ftek.se)

Isabel har som uppgift att utse kursutvärderare på kandidatnivå och ha översikt över kandidatdelen av programmen.

Mattias Sjöstedt
Masterssansvarig (snf.master@ftek.se)

Mattias har hand om utvärdering på masternivån. Han representerar också studienämnden i F:s masterenhet, en grupp som granskar och bevakar de associerade masterprogrammens utbildning.

Joel Berg

SNF bjuder ofta på god mat vid sina arr, Joel ansvarar för  den.

Fredrik “May” Meisingseth
Årskursrepresentant (ÅK1) (snf.repr@ftek.se)

Fredrik är SNFs årskursrepresentant i år 1, och agerar som en brygga mellan SNF och studenterna i årskurs 1.