Studienämnden Fysik

logo

SNF är Fysikteknologsektionens studienämnd. SNF finns här för din skull. Vi arbetar för att du och dina klasskamrater ska få en så bra utbildning som möjligt, att kurserna ska hålla en bra kvalitet och att du ska trivas med dina föreläsare, räkneövningsledare och klasskamrater.

Varje läsvecka har SNF möte på tisdag klockan 12.00 i Acceptorn och alla sektionsmedlemmar är välkomna för att komma att lyssna eller yttra sig. Protokollen går att hitta här.

Profile picture
Albert Johansson
Ordförande (snf.ordf@ftek.se)
Profile picture
Albin Ahlbäck
Vice ordförande (snf.vordf@ftek.se)
Som vice ordförande har Albin ansvar för de arrangemang SNF anordnar under året. Han agerar även suppleant åt ordförande Albert.
Profile picture
Anton Wikström
Profile picture
Emma Nirvin
Sekreterare (snf.sekr@ftek.se)
Profile picture
Ida Ekmark
Veckobladerist (snf.vbl@ftek.se)
Som veckobladerist uppdaterar jag fteks kurssidor med föreläsningsanteckningar, tentor och lösningar. Om du anser att någon kurssida på ftek saknar någon tenta eller har oläsliga föreläsningsanteckningar är det mig du ska höra av dig till.
Profile picture
Elin Ohlman
Kandidatansvarig (snf.kand@ftek.se)
Som kandidatansvarig är det mitt jobb att hitta kursutvärderare till samtliga kandidatkurser som läses på sektionen samt att ge dem verktyg och stöd under sitt arbete. Det är även mitt jobb att se till så att det verkligen genomförs en kursnämnd i slutet av varje kurs och hålla kontinuerlig kontakt med utvärderarna
Profile picture
Johanna Warnqvist
Masteransvarig (snf.master@ftek.se)
Profile picture
Tobias Wallström
Matansvarig (snf.mat@ftek.se)