Protokoll

Varje tisdag klockan 12 under läsveckor har Studienämnden Fysik möten i mötesrum Röda (salkod F6002) där alla sektionsmedlemmar, nya som gamla, är välkomna för att komma att lyssna eller yttra sig! Nedan kan du finna protokollen från dessa möten.

2019-2020

2018-2019

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2013-2014

2012-2013