Protokoll

Varje tisdag klockan 12 under läsveckor har Studienämnden Fysik möten i Acceptorn där alla sektionsmedlemmar, nya som gamla, är välkomna för att komma att lyssna eller yttra sig! Nedan kan du finna protokollen från dessa möten.