Protokoll

Varje tisdag lunch har SNF möte i Acceptorn på våning 6 i MC2. Som sektionsmedlem är du välkommen att närvara!

2019-2020

2018-2019

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2013-2014

2012-2013