IPT

Vad är Chalmers IPT-lag?

Gillar du experimentell fysik? Gillar du att tävla? Gillar du att resa? Då ska du söka Chalmers IPT-lag. International Physics Tournament är en internationell tävling i experimentell fysik som arrangeras årligen. I början av läsperiod 1 släpps 17 problem på https://iptnet.info/problems/. Under året löser laget så många problem som möjligt och använder dessa lösningar i en tävling mot andra lag. Tävlingsformatet är väldigt unikt, och går i grova drag ut på att man förbereder 10 minuters-presentation där man ska argumentera för att ens lösning faktiskt löser problemet. Därefter kommer ett annat lag att opponera på ens presentation och försöka hitta fel med lösningen. Detta går fram och tillbaka tills en jury sätter betyg på ens lösning. Högst betyg vinner. Det är svårt att förstå tävlingsformatet utan att ha varit med om det själv – men det är otroligt roligt och involverar inte något rapportskrivande. Mer information om hur själva tävlingen går till finns på IPTs hemsida. En kort videosammanfattning av vad Chalmers lag gjorde 2023.

Exempel distansanpassad ”physics fight” från 2021

Varför ska jag söka?

Friheten och resurserna du får för att lösa problemen på en helt annan nivå än i någon annan kurs. För den som läst experimentell fysik 1 eller 2 så är det korta förklaringen av IPT ”Som den kursen fast ingen rapport, roligare problem, mycket större budget och nästan obegränsat med handledning”. Under hela året hålls regelbundna möten med doktorander som hjälper dig få de resurser du behöver för att lösa problemen.

IPT är också väldigt meriterande och de flesta som varit med i IPT fortsätter med att doktorera. IPT i sig är dels en väldigt bra merit vid ansökan till doktorandtjänster, dels kan du få möjlighet att besöka labb och träffa personal på olika institutioner runtom på Chalmers och få insyn i vilka avdelningar det finns att doktorera på. En tidigare deltagare säger
”Jag själv erbjöds exjobb som ledde till doktorandtjänst, specifikt för att jag hade varit med i IPT-final.”

IPT ges dessutom som är fritt valbar kurs, FUF060, på 7,5 högskolepoäng du kan räkna med i din masterexamen. För studenter som läser kurserna experimentell fysik 1 eller 2 brukar det gå att göra ett IPT problem istället för de problemen man normalt sätt har att välja på i de kurserna (man måste dock skriva rapport och jobba med problemet som i de kurserna, men det blir ändå två flugor i en smäll).

Arbetsspråket i IPT-kursen är engelska, vilket är en perfekt möjlighet att träna på att använda engelska i akademiska sammanhang, särskilt för de som läser på kandidatnivå som har övriga kurser på svenska.

Kort sagt, är du intresserad av fysik, i synnerhet experimentell fysik, och överväger att doktorera så är IPT för dig!

Vem kan delta?

Laget är gemensamt för studenter på kandidat och masternivå från hela Chalmers, så alla program har möjlighet att söka. I regel är majoriteten från Teknisk Fysik, men det förekommer även personer från Teknisk Matematik. Däremot uppmanas andra program också att söka, en bredd av kompetenser är positivt. De är en stor fördel att gå i de senare årskurserna, men även drivna förstaårsstudenter brukar vara med i laget.

Hur mycket tid tar IPT?

Du har friheten att lägga hur mycket tid på IPT som du vill, men en bra riktlinje är 5 timmar per vecka spritt över alla fyra läsperioder. Utöver det så tillkommer tävlingarna som tar olika mycket tid beroende på hur långt laget kvalificerar sig.

Aspning?

Aspningen för 2024s IPT-lag drar igång direkt vid terminstart i läsperiod 1.

Hur söker jag?

Efter aspningen uppmanas du att skicka in en lösningsförslag på ett av de 17 problemen (se till att du kollar på problem för det aktuella året!) till sweden@iptnet.info. Utifrån dessa lösningsförslag väljs personer till laget. Lösningsförslaget ska vara skrivet på engelska av endast dig själv och får högst vara 3 sidor. Glöm inte att inkludera: Namn, Program/Antagningsår och CID. Du får svar på din studentmail om du blivit antagen några dagar efter sista dagen för att skicka in lösningsförslag.

 

Tidigare placeringar i internationella tävlingen

2023 – 15/18, Mixat lag med Chalmers och KTH, Paris
2022 – Kvalade ej
2021 – 8/12, Digitalt, Warzawa
2020 – Covid, inget svenskt lag
2019 – 7/19, Mixat lag med Chalmers och KTH, Lausanne
2018 – 7/16, Moskva
2017 – 2/18, Göteborg
2016 – 9/15, Paris