Felanmäl lokal

Här skriver du om något på skolan är trasigt. Detta kommer att skickas till 8800@chalmers.se som tar hand om den fysiska miljöns brister.

Observera att de felanmälningar du skickar direkt till 8800 inte skickas till SAMO, vilket innebär att vi inte kommer att lägga upp ärendet under nyhetsfliken.

Vill du kontakta SAMO istället så klicka på Kontakta SAMO.


    Ämne

    Ditt meddelande

    Din epost