How to kursutvärdera

How to kursutvärderaVad är en kursutvärderare?

En kursutvärderare är en student som läser en kurs och hjälper programmet att utvärdera kursen. Utöver detta fungerar kursutvärderare som förmedlare mellan studenter och kursansvariga, och som hjälper studenter att framföra frågor och åsikter under kursens gång.

Genom att vara kursutvärderare hjälper du programmet att få reda på vad studenter tycker är bra samt vad som kan förbättras.

För varje kurs tillsätter vi två studenter som kan hjälpa oss genom att vara kursutvärderare. Efter kursutvärdering erhålls ett presentkort på STORE på ett värde av 600kr, som tack för att ni har hjälpt programmet!

 

Är du osäker på någonting? Kontakta oss då på snf.kand@ftek.se!

 

Hur blir man kursutvärderare?

 1. Kontakta snf.kand@ftek.se, vi tillsätter dig gärna som kursutvärderare!
 2. När du har fått bekräftelse att du är kursutvärderare vill vi passa på att gratulera dig, du gör ett viktigt jobb för både programmet och sektionen!
  Om platserna redan var tillsatta får ni gärna meddela oss om ni kan tänka er att vara kursutvärderare för kommande läsperiod!

 

Hur uppfyller man sin roll som kursutvärderare?

Här är en mapp med bra material för kursutvärdering.

 1. Vid den första föreläsningen efter dess att ni har blivit kursutvärderare ska ni presentera er för föreläsaren. Därefter presenterar ni er för klassen, så att studenterna vet vilka kursutvärderarna är och kan gå till er med frågor och åsikter.
 2. Se till att examinatorn lägger upp era kontaktuppgifter på kurshemsidan.
 3. Kontrollera föregående kursnämndsprotokoll för att se vad som bör ha förändrats. Du kan hitta protokollet genom att gå in här och leta upp kursen det gäller.
 4. Skicka ut en mittkursenkät, beroende på när mitten av kursen anses vara. Slutet av läsvecka 3 brukar vara en bra tidpunkt.
  Mall för mittkursenkät kan ni hitta här (OBS! Detta är en mall som ni ska kopiera. Modifiera inte originalet!). Lägg gärna till kursspecifika frågor i er kopia. Det bästa sättet att få kurssvar är att föreläsaren säger till klassen på en rast att de kan svara på kursenkäten. För att göra det tillgängligt för de som inte närvarar på föreläsningen kan ni sprida den t.ex. via Facebook och genom att be examinatorn maila ut enkäten.
 5. Boka in ett mittkursmöte med examinatorn och alla kursutvärderare där resultatet av enkäten gås igenom. Om kursen samläses med andra program ska även deras kursvärderare bjudas in. Kfs årskursrepresentant ska även bjudas in ifall kursen samläses med dem. Fråga gärna kursutvärderarna från Kf vem som är den relevanta årskursrepresentanten för er kurs.
  SNF ersätter lunch vid mittkursmöte för kursutvärderare och examinator upp till 65:- per person. För att få betalt behöver ni spara kvittot, skriva verifikat och ge det till SNF’s kassör.
 6. Eventuella frågor ni vill ska läggas till i kursenkäten skickas senast in söndagen innan tentaveckan till utbildningssekreteraren, Bengt-Erik Mellander f5xrk@chalmers.se.
 7. Efter kursenkäten stängs, i slutet av LV2 nästa läsperiod, ska ni kalla till kursnämnd. Kom först överens med examinatorn vilka tider hen kan och skapa tider därefter via Doodle. Enligt Chalmers SKA möten endast ligga mellan 9-16 på vardagar så föreslå endast de tiderna. Mötet ska vara en timme långt.
  Klistra in Doodlens länk i ett mail (skicka inte via Doodles egna mailfunktion, då detta lätt hamnar i skräpposten) som skickas till:

 8. Innan kursnämnd, läs igenom mappen med bra material för kursutvärdering, senaste kursnämndsprotokollet (läs punkt 3) och svaren på kursenkäten (dessa bör skickas till er av utbildningssektreteraren).
  En av er kommer att föra protokoll under kursnämnden, så läs igenom riktlinjer för protokollskrivning och gör en kopia av mallen för protokoll. Notera att i riktlinjerna för protokollskrivning står det att programansvarig eller utbildningssekreterare som kallar till möten och för protokoll, detta gäller allmänt på Chalmers, men hos oss gör kursutvärderarna detta.
 9. Håll i kursnämnden. En av kursutvärderarna antecknar vad som sägs under mötet. Kom ihåg att det som ska antecknas är vad som faktiskt sägs, protokollet är till för att kunna återspegla vad som sas på mötet.
 10. När protokollet är färdigt ska ni maila det till alla berörda. Där ska det godkännas, och därefter får ni en ersättning i form av ett presentkort på 600 kr som finns att hämta på Store.

 

Kom ihåg!

 • SNF deltar endast vid kursnämnd vid behov. Om ni tycker att vi borde närvara, hör av er till oss. Då distansundervisning medför mycket unika problem kommer de flesta kursnämnder anses behöva besökas av SNF, så räkna med att någon av oss kommer vara där.
 • Vi ersätter lunch vid mittkursmöte (se punkt 5)!
 • Undvik att skicka mail via Doodle egna tjänst, dessa hamnar lätt i skräpposten.
 • Ni kursutvärderare håller i kursnämnden och för protokollet (se punkt 8 och 9).

 

Är du fortfarande osäker på någonting? Kontakta oss då på snf.kand@ftek.se!