How to kursutvärdera

How to kursutvärderaVad är en kursutvärderare?

En kursutvärderare är en student som läser en kurs och hjälper programmet att utvärdera kursen. Utöver detta fungerar kursutvärderare som förmedlare mellan studenter och kursansvariga, och som hjälper studenter att framföra frågor och åsikter under kursens gång.

Genom att vara kursutvärderare hjälper du programmet att få reda på vad studenter tycker är bra samt vad som kan förbättras.

För varje kurs tillsätter vi två studenter som kan hjälpa oss genom att vara kursutvärderare. Efter kursutvärdering erhålls ett presentkort på STORE på ett värde av 600kr, som tack för att ni har hjälpt programmet!

 

Är du osäker på någonting? Kontakta oss då på snf.kand@ftek.se!

 

Hur blir man kursutvärderare?

 1. Kontakta snf.kand@ftek.se, vi tillsätter dig gärna som kursutvärderare!
 2. När du har fått bekräftelse att du är kursutvärderare vill vi passa på att gratulera dig, du gör ett viktigt jobb för både programmet och sektionen!
  Om platserna redan var tillsatta får ni gärna meddela oss om ni kan tänka er att vara kursutvärderare för kommande läsperiod!

 

Hur uppfyller man sin roll som kursutvärderare?

 

Under kursens gång

 1. Det första ni gör när ni blivit kursutvärderare så borde ni mejla examinatorn med era CID så de kommer upp på kurshemsidan.
 2. Vid första föreläsningen efter att ni har blivit kursutvärderare ska ni presentera er för föreläsaren. Därefter presenterar ni er för klassen, så att studenterna vet vilka ni är och att de kan gå till er med frågor och åsikter om kursen.
 3. Kika gärna på föregående kursnämndsprotokoll för att se vad som borde ha förändrats. Du hittar alla protokoll här.
 4. I mitten av kursen, eller mitten av varje läsperiod kursen ges, ska ni ha ett mittkursmöte med examinatorn och alla kursutvärderare. Fördelaktigt är att ni innan mötet skickat ut en enkät (KOPIERA MALLEN ändra inte direkt) för att lättare ha lite material att gå igenom. Om kursen samläses med andra program ska även deras kursvärderare bjudas in, se nedan.
 5. SNF ersätter lunch vid mittkursmöte för kursutvärderare och examinator upp till 65:- per person. För att få betalt behöver ni spara kvittot, skriva verifikat och ge det till SNFs kassör.
 6. Eventuella frågor ni vill ska läggas till i kursenkäten skickas senast in söndagen innan tentaveckan till utbildningssekreteraren.

 

Kursnämnd

Hur vi sköter kursutvärderingar skiljer sig lite från andra sektioner på Chalmers så denna bit är extra viktig.
Om kursen du utvärderar samläses med andra program läs även rubriken under detta.

 1. Ni kommer få en tid av oss i SNF som kursnämnden ska ligga på, samt en länk till ett zoom-möte. Följande deltagare kommer att närvara på mötet:
  • Kursansvariga / Examinatorer
  • Programansvarig för de program som läser kursen
  • Utbildningssekreteraren för de program som läser kursen
  • SNFs kandidatansvarig snf.kand@ftek.se
  • Övriga kursrepresentanter för de andra program som läser kursen
 2. Innan kursnämnden, läs igenom mappen med bra material för kursutvärdering, senaste kursnämndsprotokollet och svaren på kursenkäten (dessa bör skickas till er av utbildningssektreteraren).
  En av er kommer att föra protokoll under kursnämnden, så läs igenom riktlinjer för protokollskrivning och gör en kopia av mallen för protokoll (finns i ”mappen med bra material för kursutvärdering”).
  Notera att i riktlinjerna för protokollskrivning står det att programansvarig eller utbildningssekreterare som kallar till möten och för protokoll, detta gäller allmänt på Chalmers, men hos oss gör kursutvärderarna detta.
 3. En av er leder mötet genom att gå igenom enkätsvaren och en av er antecknar vad som sägs under mötet.
  Kom ihåg att det som ska antecknas är vad som faktiskt sägs, protokollet är till för att kunna återspegla vad som sas på mötet.
 4. När protokollet är är sammanställt mejlar ni det till alla berörda för att få eventuell feedback.
 5. När alla är nöjda mejlar ni det slutgiltiga protokollet till utbildningssekreteraren och därefter får ni ett mejl om ersättning i form av ett presentkort på 600 kr som laddas på era kårkort.

 

Samläsning med KF

F & TM samläser vissa kurser med andra program på kandidatnivån.
Av dessa håller vi i nuläget endast i kursnämnderna för kurser som samläses med KF.
Här är lite korta instruktioner kring vad som behöver göras extra då detta är fallet.

 

Till kursnämnden bjuder vi in alla program som läser den, detta betyder att zoomlänken även kommer att skickas till:

 

Personer

Nedan listas de relevanta personerna för våra program ni behöver mejla till under kursutvärderingsprocessen.

Teknisk Fysik

Teknisk Matematik

 

Kom ihåg!

 • SNF deltar endast vid kursnämnd vid behov. Om ni tycker att vi borde närvara, hör av er till oss.
 • Vi ersätter lunch vid mittkursmöte (se punkt 5 under ”Under kursens gång”)!
 • Ni kursutvärderare håller i kursnämnden och för protokollet (se punkt 2 och 3 under ”Kursutvärdering”).

 

Är du fortfarande osäker på någonting? Kontakta oss då på snf.kand@ftek.se!