FARM

logo

FARM är Fysikteknologsektionens arbetsmarknadsgrupp.

Vårt syfte är att skapa gränsytan där företag och studenter från Teknisk fysik och Teknisk matematik kan möta varandra, utbyta intressen, dela ambitioner och hitta karriärmöjligheter tillsammans. Detta gör vi genom att anordna bland annat lunchföreläsningar, workshops, studiebesök och casekvällar. Vi arrangerar också en egen arbetsmarknadsmässa för Fysikteknologsektionen under hösten. Vi letar ständigt efter nya sätt att förbättra kopplingen mellan studenter och näringsliv.

Vi har en egen extern hemsida på farmchalmers.se.

Profile picture
Karim Hasseli
Ordförande (farm.ordf@ftek.se)
Profile picture
Alexander Samuelsson
Vice ordförande (farm.vordf@ftek.se)
Profile picture
Ruben Seyer
Profile picture
Martin Lidén
Alumniansvarig (farm.alumni@ftek.se)
Profile picture
Axel Johansson
Eventansvarig (farm.event@ftek.se)
Profile picture
Andreas Führ
PR-ansvarig (farm.pr@ftek.se)