FARM

logo

FARM är föreningen som skapar gränsytan där företag och studenter från Teknisk fysik och Teknisk matematik kan möta varandra, utbyta intressen, dela ambitioner och hitta karriärmöjligheter tillsammans.

FARM står för Fysikteknologsektionens Arbetsmarknadsgrupp.

Vi har en egen extern hemsida på farmchalmers.se.

Anna “Crill” Carlsson
Ordförande (ordf@farm.ftek.se)

Sebastian “Änkå” Bergström
Vice ordförande (vordf@farm.ftek.se)

Nils “F4” Patriksson

Enna Kukic

Adina “ABBA” Berg
Statistik- och alumniansvarig (adinab@student.chalmers.se)

Simon “Bengan” Bengtsson

Erik “Pappa Lövet” Sörstadius
Arbetsförmedlare (eriksor@student.chalmers.se)