FARM

logo

FARM är Fysikteknologsektionens arbetsmarknadsgrupp.

Vårt syfte är att skapa gränsytan där företag och studenter från Teknisk fysik och Teknisk matematik kan möta varandra, utbyta intressen, dela ambitioner och hitta karriärmöjligheter tillsammans. Detta gör vi genom att anordna bland annat lunchföreläsningar, workshops, studiebesök och casekvällar. Vi arrangerar också en egen arbetsmarknadsmässa för Fysikteknologsektionen under hösten. Vi letar ständigt efter nya sätt att förbättra kopplingen mellan studenter och näringsliv.

Vi har en egen extern hemsida på farmchalmers.se.

Profile picture
Richard Svensson
Ordförande (farm.ordf@ftek.se)
Profile picture
Valter Schütz
Vice ordförande (farm.vordf@ftek.se)
Profile picture
Filip Rydin
Profile picture
Alexander Malmquist
Eventansvarig (farm.massa@ftek.se)
Profile picture
Elias Stenhede Johansson
PR-ansvarig (farm.pr@ftek.se)