FARM

logo

FARM är Fysikteknologsektionens arbetsmarknadsgrupp.

Vårt syfte är att skapa gränsytan där företag och studenter från Teknisk fysik och Teknisk matematik kan möta varandra, utbyta intressen, dela ambitioner och hitta karriärmöjligheter tillsammans. Detta gör vi genom att anordna bland annat lunchföreläsningar, workshops, studiebesök och casekvällar. Vi arrangerar också en egen arbetsmarknadsmässa för Fysikteknologsektionen under hösten. Vi letar ständigt efter nya sätt att förbättra kopplingen mellan studenter och näringsliv.

Vi har en egen extern hemsida på farmchalmers.se.

Profile picture
Eric Carlsson
Ordförande (farm.ordf@ftek.se)
Profile picture
Hugo Spencer
Vice ordförande (farm.vordf@ftek.se)
Profile picture
Samuel Martinsson
Profile picture
Viktor Lilja
Mässansvarig (farm.massa@ftek.se)
Profile picture
Amandus Reimer
PR-ansvarig (farm.pr@ftek.se)