Fantomenlogga

FARM

Info

  • Beskrivning: Arbetsmarknadsgrupp
  • Typ: Kommitté
  • Kontakt: farm@ftek.se
  • Poster: 9 (varav förtroendevalda: 3)
  • Inval: LP2

FARM är föreningen som skapar gränsytan där företag och studenter från Teknisk fysik och Teknisk matematik kan möta varandra, utbyta intressen, dela ambitioner och hitta karriärmöjligheter tillsammans.

FARM står för Fysikteknologsektionens Arbetsmarknadsgrupp.

Vi har en egen extern hemsida på farmchalmers.se.

Joakim “Jazz” Sällberg
Ordförande (ordf@farm.ftek.se)

Niklas Moszczynski
Vice ordförande (vordf@farm.ftek.se)

Gustaf “AmpI” Ström

John “Altair” Bossér
Representant från FnollK (bosser@student.chalmers.se)

Henrik “Robban” Pettersson
Ledamot - Alumniansvarig (henrpett@student.chalmers.se)