FARM

logo

FARM är Fysikteknologsektionens arbetsmarknadsgrupp.

Vårt syfte är att skapa gränsytan där företag och studenter från Teknisk fysik och Teknisk matematik kan möta varandra, utbyta intressen, dela ambitioner och hitta karriärmöjligheter tillsammans. Detta gör vi genom att anordna bland annat lunchföreläsningar, workshops, studiebesök och casekvällar. Vi arrangerar också en egen arbetsmarknadsmässa för Fysikteknologsektionen under hösten. Vi utgör även sektionens kontakt med vår alumniförening, Forum för tekniska fysiker.

Vi har en egen extern hemsida på farmchalmers.se.

Profile picture
Eric Carlsson
Ordförande (farm.ordf@ftek.se)
Som ordförande för sektionens arbetsmarknadsgrupp, FARM, leder jag arbetet i kommittén och håller kontakt med resterande arbetsmarknadsgrupper på Chalmers. Om du vill komma i kontakt med FARM kan du alltid göra det genom mig.
Profile picture
Hugo Spencer
Vice ordförande (farm.vordf@ftek.se)
Profile picture
Samuel Martinsson
Profile picture
Viktor Lilja
Mässansvarig (farm.massa@ftek.se)
Som mässansvarig har jag övergripande ansvar för FARM-mässan, vår årliga arbetsmarknadsmässa. Mig kan du kontakta om allt som rör mässan.
Profile picture
Amandus Reimer
PR-ansvarig (farm.pr@ftek.se)