FARM

logo

FARM är Fysikteknologsektionens arbetsmarknadsgrupp.

Vårt syfte är att skapa gränsytan där företag och studenter från Teknisk fysik och Teknisk matematik kan möta varandra, utbyta intressen, dela ambitioner och hitta karriärmöjligheter tillsammans. Detta gör vi genom att anordna bland annat lunchföreläsningar, workshops, studiebesök och casekvällar. Vi arrangerar också en egen arbetsmarknadsmässa för Fysikteknologsektionen under hösten. Vi utgör även sektionens kontakt med vår alumniförening, Forum för tekniska fysiker.

Vi har en egen extern hemsida på farmchalmers.se.

Profile picture
Mikael Eriksson
Ordförande (farm.ordf@ftek.se)
Som ordförande för sektionens arbetsmarknadsgrupp, FARM, leder jag arbetet i kommittén och håller kontakt med resterande arbetsmarknadsgrupper på Chalmers. Om du vill komma i kontakt med FARM kan du alltid göra det genom mig.
Profile picture
Alanja Norinder
Vice ordförande (farm.vordf@ftek.se)
Profile picture
Oskar Hjalmarsson
Som kassör är jag ansvarig för den ekonomiska delen av kommitténs verksamhet. Jag sköter transaktioner, redovisar och håller finanserna i schack. Har ni frågor angående fakturering och betalning av FARM:s tjänster kan ni vända er direkt till mig.
Profile picture
Benjamin Kern Katz
Alumiansvarig (farm.alumni@ftek.se)
Profile picture
Martin From
Eventansvarig (farm.event@ftek.se)
Profile picture
Max Carlén
PR-ansvarig (farm.pr@ftek.se)
Profile picture
Emmie Liljenberg
Projektansvarig (farm.projekt@ftek.se)
Profile picture
Marcus Guthe
Sponsansvarig (farm.spons@ftek.se)