FARM

logo

FARM is the committee that creates an interface between different tech companies and students of the Engineering Physics and Engineering Mathematics programmes. We organise events and happenings where students and company representatives/employees can meet, share ambitions and find career opportunities together.

FARM stands for the Phsyics Job Market Committee (in Swedish of course – in English the abbreviation doesn’t add up!). We have an external website at www.farmchalmers.se, where some – but not all – of the news can be found in English.

Profile picture
Mikael Eriksson
Ordförande (farm.ordf@ftek.se)
Som ordförande för sektionens arbetsmarknadsgrupp, FARM, leder jag arbetet i kommittén och håller kontakt med resterande arbetsmarknadsgrupper på Chalmers. Om du vill komma i kontakt med FARM kan du alltid göra det genom mig.
Profile picture
Felix Rylander
Vice ordförande (farm.vordf@ftek.se)
Profile picture
Albin Bertebo
Som kassör är jag ansvarig för den ekonomiska delen av kommitténs verksamhet. Jag sköter transaktioner, redovisar och håller finanserna i schack. Har ni frågor angående fakturering och betalning av FARM:s tjänster kan ni vända er direkt till mig.
Profile picture
Melvin Glans
Alumiansvarig (farm.alumni@ftek.se)
Profile picture
Sophie Dahlgren
Eventansvarig (farm.event@ftek.se)
Profile picture
Edward Nijm
PR-ansvarig (farm.pr@ftek.se)
Profile picture
Charbel Nemer
Projektansvarig (farm.projekt@ftek.se)
Profile picture
Gustav Giebat
Sponsansvarig (farm.spons@ftek.se)