Educational Committee

logo

Studienämnden Fysik, also known as SNF, is the educational committee of the Physics Division. SNF is here for your sake and works to ensure that you and your classmates receive the best possible education, that the courses maintain a good quality and that you can enjoy working with lecturers, exercise leaders and classmates.

Every Tuesday at 12 o’clock during study weeks, SNF have meetings in the meeting room “Röda” (roomcode F6002) where all members of the Physics Division are welcome to listen or express themselves! The protocols from these meetings can be found in Swedish here.

Profile picture
Adam Orthag
Ordförande (snf.ordf@ftek.se)
Som ordförande leder jag arbetet framåt och är ansvarig för att SNFs åligganden sköts.
Profile picture
Alexander Ternström
Vice Ordförande (snf.vordf@ftek.se)
Som vice ordförande har jag ansvar för de arrangemang som Studienämnden Fysik anordnar samt att skapa PR för dem. Jag är även suppleant åt ordförande.
Profile picture
Hugo Modin Asklid
Som kassör är mitt främsta uppdrag att sköta Studienämndens ekonomi vilket innebär allt från kvartalsrapporter och bokföring till att jaga kvitton och påminna om budgeten.
Profile picture
Hugo Rådegård
Sekreterare (snf.sekr@ftek.se)
Mitt främsta uppdrag som sekreterare är att anteckna på möten och se till att protokollen kommer upp på Ftek. Utöver detta ansvarar jag också för Guldäpplet och hjälper övriga SNF där det behövs.
Profile picture
Alexander Bohlin
Veckobladerist (snf.vbl@ftek.se)
Som veckobladerist uppdaterar jag fteks kurssidor med föreläsningsanteckningar, tentor och lösningar. Om du anser att någon kurssida på ftek saknar någon tenta eller har oläsliga föreläsningsanteckningar är det mig du ska höra av dig till.
Profile picture
Isak Apelqvist
Kandidatansvarig (snf.kand@ftek.se)
Hejsan! Min uppgift är att se till att det för alla kurser på kandidatnivå finns studentrepresentanter.
Profile picture
Madicken Astorsdotter
Masteransvarig (snf.master@ftek.se)
Jag håller ett öga på masterprogrammen så inga problem uppstår där och jobbar även med att informera om kursval och masterval och hur det förra kan påverka det senare.
Profile picture
Adam Molnar
Matansvarig (snf.mat@ftek.se)
Den mat och dryck som serveras på våra arrangemang är jag ytterst ansvarig för. Jag ser till att planering, tillagande, servering och allt liknande genomförs. Har du önskemål på mat till nästa cocktailparty, hör av dig till mig!