Educational Committee

logo

Studienämnden Fysik, also known as SNF, is the educational committee of the Physics Division. SNF is here for your sake and works to ensure that you and your classmates receive the best possible education, that the courses maintain a good quality and that you can enjoy working with lecturers, exercise leaders and classmates.

Every Tuesday at 12 o’clock during study weeks, SNF have meetings in the meeting room “Röda” (roomcode F6002) where all members of the Physics Division are welcome to listen or express themselves! The protocols from these meetings can be found in Swedish here.

Profile picture
Albert Vesterlund
Ordförande (snf.ordf@ftek.se)
Som ordförande leder jag arbetet framåt och är ansvarig för att SNFs åligganden sköts.
Profile picture
Josef Jörgensen
Vice Ordförande (snf.vordf@ftek.se)
Som Vice Ordförande har jag ansvar för PR och de arrangemang Studienämnden Fysik anordnar. Jag är även suppleant åt Ordförande Oliver.
Profile picture
Carin Lundqvist
Som kassör är mitt främsta uppdrag att sköta Studienämndens ekonomi vilket innebär allt från kvartalsrapporter och bokföring till att jaga kvitton och påminna om budgeten.
Profile picture
Valter Schütz
Sekreterare (snf.sekr@ftek.se)
Mitt främsta uppdrag som sekreterare är att anteckna på möten och se till att protokollen kommer upp på ftek. Utöver detta har jag inte något post-specifikt, men hjälper till under arr och liknande när resterande SNF behöver hjälp.
Profile picture
Hugo Bäckman
Veckobladerist (snf.vbl@ftek.se)
Som veckobladerist uppdaterar jag fteks kurssidor med föreläsningsanteckningar, tentor och lösningar. Om du anser att någon kurssida på ftek saknar någon tenta eller har oläsliga föreläsningsanteckningar är det mig du ska höra av dig till.
Profile picture
Ella Larsson
Kandidatansvarig (snf.kand@ftek.se)
Min uppgift är att se till att det för alla kurser på kandidatnivå finns studentrepresentanter.