Educational Committee

logo

Studienämnden Fysik, also known as SNF, is the educational committee of the Physics Division. SNF is here for your sake and works to ensure that you and your classmates receive the best possible education, that the courses maintain a good quality and that you can enjoy working with lecturers, exercise leaders and classmates.

Every Tuesday at 12 o’clock during study weeks, SNF have meetings in the meeting room “Röda” (roomcode F6002) where all members of the Physics Division are welcome to listen or express themselves! The protocols from these meetings can be found in Swedish here.

Profile picture
Albert Johansson
Ordförande (snf.ordf@ftek.se)
Som ordförande leder Albert arbetet framåt och är ansvarig för att åligganden följs.
Profile picture
Albin Ahlbäck
Vice Ordförande (snf.vordf@ftek.se)
Som Vice Ordförande har jag ansvar för PR och de arrangemang Studienämnden Fysik anordnar. Jag är även suppleant åt Ordförande Albert.
Profile picture
Anton Wikström
Som kassör är mitt främsta uppdrag att sköta Studienämndens ekonomi vilket innebär allt från kvartalsrapporter och bokföring till att jaga kvitton och påminna om budgeten.
Profile picture
Emma Nirvin
Sekreterare (snf.sekr@ftek.se)
Mitt främsta uppdrag som sekreterare är att anteckna på möten och se till att protokollen kommer upp på ftek. Utöver detta har jag inte något post-specifikt, men hjälper till under arr och liknande när resterande SNF behöver hjälp.
Profile picture
Ida Ekmark
Veckobladerist (snf.vbl@ftek.se)
Som veckobladerist uppdaterar jag fteks kurssidor med föreläsningsanteckningar, tentor och lösningar. Om du anser att någon kurssida på ftek saknar någon tenta eller har oläsliga föreläsningsanteckningar är det mig du ska höra av dig till.
Profile picture
Elin Ohlman
Kandidatansvarig (snf.kand@ftek.se)
Som kandidatansvarig är det mitt jobb att hitta kursutvärderare till samtliga kandidatkurser som läses på sektionen samt att ge dem verktyg och stöd under sitt arbete. Det är även mitt jobb att se till så att det verkligen genomförs en kursnämnd i slutet av varje kurs och hålla kontinuerlig kontakt med utvärderarna
Profile picture
Johanna Warnqvist
Masteransvarig (snf.master@ftek.se)
Jag håller ett öga på masterprogrammen så inga problem uppstår där och jobbar även med att informera om kursval och masterval och hur det förra kan påverka det senare.
Profile picture
Tobias “Bruce” Wallström
Matansvarig (snf.mat@ftek.se)
Jag är ytterst ansvarig för den mat och dryck som serveras på våra arrangemang.
Profile picture
Erik Broback
Årskursrepresentant åk. 1 (snf.repr@ftek.se)
Som årskursrepresentant har jag ansvar för att bevaka studiesituationen i första årskursen, och finnas som en kontaktperson för de nya studenterna.