F6

logo

F6 is the Sexmästeri of the Physics Student Divison. We are here for when you would party rather than study. We arrange everything from sauna-sittings to after-exam parties, as well as represent the Physics Divison in the Gasgue-council in the Chalmers Student Union. To find out more about our upcoming events, please visit our Facebook page. If you are looking for the current members of F6, please refer to the Swedish version of this page.

Profile picture
Oskar “Bapten” Jonsson
Sexmästare (f6.ordf@ftek.se)
Jag sitter som ordförande vilket i folkmun kallas för sexmästare. Mig kan ni kontakta i alla frågor som rör F6 samt vår verksamhet. Jag sköter till största del den administrativa biten av F6 samt representerar kommittén utåt i olika sammanhang, sammankallar till möten och ser till att allt flyter på. Utöver dessa åtaganden innebär sexmästareskapet att jag är F6 representant i Fysikteknologstyrelsen.
Profile picture
Elin “Guzz” Gustafsson
Sexreserv (f6.vordf@ftek.se)
Jag sitter som vice ordförande i F6 21/22.
Profile picture
Ludvig “Jo€” Bergstrand
Som kassör i F6 ansvarar jag för att budgetera och bokföra det mesta av vår verksamhet. Jag ser dessutom till att kärnstyret står för så många av våra kostnader som möjligt.
Profile picture
Thomas “Doris” Arthursson
O.P.rationsledare (f6.ohl@ftek.se)
Som Likörlogskapten Selzergeant Ey'Brofficer O.P.rationsledare i F6 23 /24 är det jag som planerar, beställer, förbereder och har koll på allt i flytande form (inkluderar även saker utan alkohol i) samt ansvarar för barer och dryckesserveringar på F6 arrangemang. Har du frågor, förslag eller önskemål om saker som rinner (eller inte?) är det mig du ska kontakta!
Profile picture
Victor “Bubbel” Enevold
MATador (f6.mat@ftek.se)
Som MATador i F6 ser jag till att det finns gott om smarrig mat på våra arr.
Profile picture
Elsa “Båtsman” Stenberg
Hejsan! Jag sitter i F6 23/24 som PRess. Mig kan ni kontakta om ni har frågor, tankar, kritik om vår Facebooksida, affischering eller annan PR-verksamhet.
Profile picture
Elias “Poirot” Alvring
FylLoLjud (f6.lol@ftek.se)
Tjo! Det är jag sitter som ljud- och ljusansvarig (LoL) i F6 23/24. Mig kan ni kontakta om ni vill hyra ljusutrustning, spela eller DJ:a på ett arr, eller om ni bara tycker att F-sektionen borde blinka och låta mer.
Profile picture
Johannes “Zingo” Ask
Pyssling (f6.dekor@ftek.se)
Jag sitter som Pyssling i F6 22/23 och jag har ansvar för bland annat dekor och möblering. Mig kan ni kontakta ifall ni har några bra idéer (finns inga dåliga) angående hur våra arr ska se ut. :)
Profile picture
Edvard “Gaston” Nauclér
Jag sitter som Arrare i F6 23/24 och det är jag som headhuntar toastar, jagar roliga gyckel och letar puffar till alla våra sittningar. Mig kan ni kontakta ifall ni har några bra idéer (finns inga dåliga) om allt sittningsrelaterat, eller om ni vill puffa!