F6

logo

F6 is the Sexmästeri of the Physics Student Divison. We are here for when you would party rather than study. We arrange everything from sauna-sittings to after-exam parties, as well as represent the Physics Divison in the Gasgue-council in the Chalmers Student Union. To find out more about our upcoming events, please visit our Facebook page. If you are looking for the current members of F6, please refer to the Swedish version of this page.

Profile picture
Ludwig “Khan” Gustavsson
Sexmästare (f6.ordf@ftek.se)
Jag sitter som ordförande vilket i folkmun kallas för sexmästare. Mig kan ni kontakta i alla frågor som rör F6 samt vår verksamhet. Jag sköter till största del den administrativa biten av F6 samt representerar kommitté utåt i olika sammanhang, sammankallar till möten och ser till att allt flyter på. Utöver dessa åtaganden innebär sexmästareskapet att jag är F6 representant i Fysikteknologstyrelsen.
Profile picture
Jacob “Ladan” Burman
Sexretarderad (f6.vordf@ftek.se)
Jag sitter som vice ordförande i F6 20/21.
Profile picture
Alexander “Buddy” Samuelsson
Som kassör i F6 har jag i uppgift att bokföra, räkna pengar samt att budgetera vår verksamhet. Jag har privilegiet att få tjata på medsittande så att budgeten hålls.
Profile picture
Martin “Martini” Jirlow
Likörlogskapten (f6.ohl@ftek.se)
Som Øhlerste Likörlogskapten i F6 20/21 är det jag som planerar, beställer, förbereder och har koll på allt i flytande form (inkluderar även saker utan alkohol i) samt ansvarar för barer och dryckesserveringar på F6 arrangemang. Har du frågor, förslag eller önskemål om saker som rinner (eller inte?) är det mig du ska kontakta!
Profile picture
David “LK” Bååw
Sexmästarinna (f6.mat@ftek.se)
Som Sexmästarinna i F6 20/21 ser jag till att det finns mat på alla våra arr!
Profile picture
Ruben “94” Willner
PRoaktiv (f6.pr@ftek.se)
Jag sitter i F6 20/21 som PRoaktiv. Mig kan ni kontakta om ni har frågor, tankar, kritik om vår Facebooksida, affischering eller annan PR-verksamhet. Som PRoaktiv sätter jag upp affischer, designar affischer och sköter all kommunikationen på FB-sidan.
Profile picture
Ruben “Ukko-Pekka” Frilund
BiLoLycka (f6.lol@ftek.se)
Jag sitter som biLoLycka i F6 20/21. Mig kan ni kontakta om ni vill hyra ljusutrustning, hyra värmeskåp, spela eller DJ:a på ett arr, eller om ni bara tycker att F-sektionen borde blinka och låta mer. Jag är alltså ljud- och ljusansvarig (LoL for short) i F6 20/21.
Profile picture
Emelie “Tösa” Lemann
Pyssling (f6.dekor@ftek.se)
Jag sitter som Dekor i F6 20/21 och jag har ansvar för bland annat dekor och möblering. Mig kan ni kontakta ifall ni har några bra idéer (finns inga dåliga) angående hur våra arr ska se ut. :)
Profile picture
Isac “Zoom” Borghed
Jag sitter som Arrare i F6 20/21 och det är jag som headhuntar toastar, jagar roliga gyckel och skriver sånghäften till alla våra sittningar. Mig kan ni kontakta ifall ni har några bra idéer (finns inga dåliga) om allt sittningsrelaterat!