Division Board

We are the Board of the Student Division. It consists of the Core Board and the six chairmen of Ftek’s committees, FARM and SNF. We are responsible for the daily work with the division and are responible for it as a whole.

Core Board Members

Profile picture

Alva Limbäck
Sektionsordförande (styret.ordf@ftek.se)
Som ordförande är det jag som är sektionens ansikte utåt. Detta innebär att jag representerar sektionen mot högskolan och omvärlden i stort. Dessutom leder jag möten och håller koll på att arbetet går åt rätt håll.
Profile picture

Filip Bergqvist
Vice ordförande (styret.vordf@ftek.se)
Som vice ordförande agerar jag ofta kontakt mot sektionens kommittéer och föreningar för att de ska kunna utföra sina åligganden på bästa sätt. Jag tar även hand om frågor som rör sektionens lokaler och hoppar in vid tillfällen då ordföranden inte kan närvara.
Profile picture

Felix Hörnfeldt
Likt de flesta kassörer är det jag som arbetar fram en budget och sedan försöker se till att denna följs. Bokföring och allmän kvittohantering hör också till mina uppgifter. Jag finns även som stöd för övriga kassörer i deras arbete.
Profile picture

Andreas Erlandsson
Informationsansvarig (styret.info@ftek.se)
Som informationsansvarig i styret tar jag hand om sektionens informationsflöden; sociala medier, bröd och ftek.se. Jag har även ansvar för sektionens vecka.
Profile picture

Hedda Nooij
Skyddsombud (styret.samo@ftek.se)
Som studerandearbetsmiljöombud (SAMO) ansvarar jag för den fysiska och psykosociala arbetsmiljön på sektionen. Du kan alltid prata med mig om det är något :)
Profile picture

Harald de Blanche
Sekreterare (styret.sekr@ftek.se)
Som sekreterare ansvarar jag för protokollförande och annat pappersarbete som sker inom styret. Det är också jag som ansvarar för nycklar och accesser till sektionsaktiva.

Ledamöter

Profile picture
Arvid “Pung” Kolstad
Överste (dp.ordf@ftek.se)
Härstammar från Falun och alltid pank. Vissa är sämre än andra. Trots detta stred Arvid sig igenom rankerna och blev ordförande i DP 23/24. Och sen dess har han bara fortsatt uppåt mot att bli bäst överste någonsin, trots att han är en riktig falukorv.
Profile picture
Oskar “Bapten” Jonsson
Sexmästare (f6.ordf@ftek.se)
Jag sitter som ordförande vilket i folkmun kallas för sexmästare. Mig kan ni kontakta i alla frågor som rör F6 samt vår verksamhet. Jag sköter till största del den administrativa biten av F6 samt representerar kommittén utåt i olika sammanhang, sammankallar till möten och ser till att allt flyter på. Utöver dessa åtaganden innebär sexmästareskapet att jag är F6 representant i Fysikteknologstyrelsen.
Profile picture
Mikael Eriksson
Ordförande (farm.ordf@ftek.se)
Som ordförande för sektionens arbetsmarknadsgrupp, FARM, leder jag arbetet i kommittén och håller kontakt med resterande arbetsmarknadsgrupper på Chalmers. Om du vill komma i kontakt med FARM kan du alltid göra det genom mig.
Profile picture
Gabriella “Sally” Hogmalm
Ordförande (fnollk.ordf@ftek.se)
Hej hej! Jag sitter som ordförande i FnollK och är den som har övergripande koll på kommitténs arbete och är ansiktet utåt i diverse sammanhang. Har du någon fråga eller fundering rörande FnollK så kan du alltid kontakta mig!
Profile picture
Ludvig Nordqvist
Efter att ha mutat resten av piraterna och genomfört myteri och kastat sletne kapten Stigurt över bord har nu Ludvig tagit över styret. När besättningen sitter under däck och är golvade av går dagens bra vader så måste en sjö van be sättnings man föra skutan fram åt mot nya plunder i ur och skur. Efter en hård dag av slit suktar Ludvig efter en is kall troca dero blandat med det plunder som finns att till gå och ett bra flipper parti.
Profile picture
Adam Orthag
Ordförande (snf.ordf@ftek.se)
Som ordförande leder jag arbetet framåt och är ansvarig för att SNFs åligganden sköts.