Division Board

We are the Board of the Student Division. It consists of the Core Board and the six chairmen of Ftek’s committees, FARM and SNF. We are responsible for the daily work with the division and are responible for it as a whole.

Core Board Members

Fredrik “May” Meisingseth
Ordförande (styret.ordf@ftek.se)

Tarek “Tarekt” Alhaskir
Vice ordförande (styret.vordf@ftek.se)

Tobias “$ocker” Gabrielii

Hannes Bergström
Sekreterare (styret.sekr@ftek.se)

Sara “sarhal@student.chalmers.se” Nordin Hällgren

Alexandru “KOᴹᴹᵁᴺᴵᴷᴬTORN” Golic
Informationsansvarig (styret.info@ftek.se)

Ledamöter

Profile picture
Isabella “Belzebub” Tepp
Överste (dp.ordf@ftek.se)
Belzebub. Uppvuxen i Angered, räddad av Dragos. Styr patrullen med järnhand likt Satan själv från helvetet. Med denna järnladyn står patrullen enade mot ondskan i vått och torrt.
Profile picture
Ludwig “Khan” Gustavsson
Sexmästare (f6.ordf@ftek.se)
Jag sitter som ordförande vilket i folkmun kallas för sexmästare. Mig kan ni kontakta i alla frågor som rör F6 samt vår verksamhet. Jag sköter till största del den administrativa biten av F6 samt representerar kommitté utåt i olika sammanhang, sammankallar till möten och ser till att allt flyter på. Utöver dessa åtaganden innebär sexmästareskapet att jag är F6 representant i Fysikteknologstyrelsen.
Profile picture
Richard Svensson
Ordförande (farm.ordf@ftek.se)
Profile picture
Carl “Aina” Strandby
Ordförande (fnollk.ordf@ftek.se)
Hej! Det är jag som är ordförande för FnollK. Jag går på möten, gasquear och sätter den övergripande strategin. Vill du ha kontakt med FnollK går det alltid att göra det genom mig!
Profile picture
Gustav Hallberg
Efter fjolårets mutteri, som gått till historien som tidernas blodigaste, finner sig Gardell iklädd kaptens rocken. Med besättningen i sitt järn grepp styr hon skutan mot nya plunder och mer sjö rövar i. Förutom att hålla besättningen i styr genom våld och hot så sitter hon i styret som dess vackra ansikte utåt. När hon har satt besättningen i arbete eller i bojor står kapten på sin kammare och spelar på flipper spelet "Medievel Madness".
Profile picture
Oliver Thim
Ordförande (snf.ordf@ftek.se)
Som ordförande leder Oliver arbetet framåt och är ansvarig för att åligganden följs.