Division Presidium

The Presidium of the Division is responsible for conducting the Student Division Meeting, the general assembly of the Division and its highest decision-making body.
We issue summons, table the orders of the day and ensure the orderly progression of our meetings.
In addition, we seem to have a penchant for various headgear and late evenings in the light of auditoria.
If you have any questions about the Division Meeting or our decision-making procedures, do not hesitate to contact us at talmanspresidiet@ftek.se.

Profile picture
Kelmend “Talman” Muriqi
Som talman är det jag som leder sektionsmötena och ser till att kallelser kommer ut i tid. Jag har även det övergripande ansvaret för presidiets arbete.
Profile picture
Nils “Vise Talman” Backlund
Vice Talman (talman.vordf@ftek.se)
Som vice talman fyller jag talmannens roll när han inte kan närvara. Under de sektionsmöten där han är med sköter jag talarlistor, dumvästutdelningen, och annat viktigt som hör till mötena.
Profile picture
Viktor “Sekreterare” Sundström
Sekreterare (talman.sekr@ftek.se)
Som sekreterare är det jag som för protokoll under sektionsmötena så att informationen om sektionens beslut finns tillgängliga här på ftek.