F-spexet

F-spexet is a student association at Chalmers which each year puts up a musical-like comedy theatre. Our show is in Swedish, but there has been examples of international guests appreciating it anyway. So if you are interested, mail us at info@fspexet.se.

Daniel “Tant” Larsson
Ordföranden är spexets högste ansvarige och ansikte utåt. Jag är ansvarig för att se till att vårt arbete leder fram till ett spex.
Han är en böna på denna jord enligt Fröken Henny.

Oskar “vaoskar@student.chalmers.se” Vallhagen

Henny “Fröken” Biander

Johan “Fröken Sprak” Ödesjö

Erik “Eken” Karlsson Nordling