F-spexet

F-spexet is a student association at Chalmers which each year puts up a musical-like comedy theatre. Our show is in Swedish, but there has been examples of international guests appreciating it anyway. So if you are interested, mail us at info@fspexet.se.

Daniel “Tant” Larsson
Ordföranden är spexets högste ansvarige och ansikte utåt. Jag är ansvarig för att se till att vårt arbete leder fram till ett spex.

Oskar “vaoskar@student.chalmers.se” Vallhagen

Henny “Fröken” Biander

Johan “Sprak” Ödesjö

Erik “Eken” Karlsson Nordling