BalNgt

logo

BalNgt har två arrangemang under verksamhetsåret; Sektionens middag och Fysikbalen. Sektionens middag anordnas under Sektionens vecka i LP3, LV6. Det är en gratis sittning på Focus dit sektionsmedlemmar, föreläsare på F och TM samt alumner i Forum för tekniska fysiker är välkomna. Sista fredagen under mottagningen anordnas Fysikbalen för alla sektionsmedlemmar. Balen riktar sig främst till Nollan och phaddrar. Det är en magisk kväll när Nollan officiellt blir Nymble.

BalNgt består av upp till fem ledamöter som väljs in på sektionsmötet i LP1, till skillnad från alla andra funktionärer som väljs in i LP3.

Profile picture
Albert Vesterlund
Profile picture
Isac Johnsson
Profile picture
Ludwig Gustavsson