BalNgt

logo

BalNgt har två arrangemang under verksamhetsåret; Sektionens middag och Fysikbalen. Sektionens middag anordnas under Sektionens vecka i LP3, LV6. Det är en gratis sittning på Focus dit sektionsmedlemmar, föreläsare på F och TM samt alumner i Forum för tekniska fysiker är välkomna. Sista fredagen under mottagningen anordnas Fysikbalen för alla sektionsmedlemmar. Balen riktar sig främst till Nollan och phaddrar. Det är en magisk kväll när Nollan officiellt blir Nymble.

BalNgt består av upp till fem ledamöter som väljs in på sektionsmötet i LP1, till skillnad från alla andra funktionärer som väljs in i LP3.


Profile picture
Emil “Sharpie” Sitell
Kaffe > Te
Profile picture
Jacob Sandström
Hallå, Balngt3 här. Jag är lokalansvarig, så jag ser till att våra arrangemang har en lokal.
Profile picture
Ludwig Lewis
Teeknolog (balngt.4@ftek.se)
Det är jag som är Teeknolog och ansvarar därför för sektionens inköp av teer. Om det är något speciellt te du känner att du saknar på Focus och inte vill äska för det själv så kan du gärna kontakta mig. Te >> Kaffe.
Profile picture
Elliot Duchek
Baileys>punsch