Fantomenlogga

BalNgt

Info

  • Beskrivning: Balnågonting
  • Typ: Funktionär
  • Poster: 5
  • Inval: LP2

BalNgt
BalNgt anordnar under LP3 Sektionens middag, dit alumner, föreläsare och studenter är välkomna.
Under mottagningen anordnas F-balen för alla F- och TM-studenter. Balen riktar sig främst till Nollan och phaddrar.

 

Sara “kraam” Kraamer
Alma Lund
Emelie Björkman
Henrik “Robban” Pettersson