Fantomenlogga

BalNgt

Info

  • Beskrivning: Balnågonting
  • Typ: Funktionär
  • Poster: 5
  • Inval: LP2

BalNgt Sektionens BalNgt är de som under mottagningen anordnar F-balen för alla F- och TM-studenter men främst riktar sig till Nollan och phaddrar.

Under våren anordnar BalNgt sektionens middag som äger rum under sektionens vecka.

Sara Wäpling

Adina “ABBA” Berg