Sånghäfte

Vi tillhandahåller en sånghäftesmall i LaTeX ursprungligen skapad av Johan ”Wello” Winther för att göra det enklare att göra snygga sånghäften. Oskar ”Gurkan” Sjökvist hjälpte till att skriva in flertalet sånger i databasen.
Från och med 2017 ligger källkoden för mallen i ett GitHub-projekt som du är välkommen att bidra till!

Guide för att göra sånghäften

För att använda sånghäftesmallen, skapa först en kopia av Overleaf-projektet till ditt eget Overleafkonto. Om du inte ser Copy Project i sidomenyn, kontrollera att du är inloggad.

Göra sånghäftet

I din kopia av Overleaf-projektet bör du i dokumentets meny välja att kompilera sanghafte/main.tex om det inte redan är förvalt. Det är också i detta dokument du redigerar för att ändra innehållet i sånghäftet:

 1. Ändra titel, värdar, meny o.s.v. i sanghafte/main.tex.
 2. Ändra logga genom att ladda upp en egen fil till sanghafte/logo.png.
 3. Justera storleken på loggan. Till exempel genom att skriva 0.8\textwidth för att få bredden på loggan till 80% av textbredden.
 4. Välj om du vill gömma melodiraden under varje sångtitel genom att avkommentera motsvarande kommando.
 5. För att lägga in en sång så skriver du \inputsong{filnamn} där filnamnet går att hitta i mappen texter. Ordningen på sångerna här bestämmer ordningen i själva sånghäftet.
 6. Lägg in \newpage om en rubrik fastnar på föregående sida.

Skriva ut sånghäftet

 1. Kompilera sanghafte/main.tex och spara PDF-filen.
 2. Skriv ut ett exemplar av den nya PDF-filen i dubbelsidigt A4 (med vändning längs långsidan) och kolla om det ser bra ut.
 3. Kopiera upp dubbelsidigt genom att välja ”2 sides → 2 sides” i kopieringsmenyn. (Glöm inte heller att kopiera i färg om du skrev ut i färg.)
 4. Vik (och eventuellt häfta) dina sånghäften.
 5. Ha en lyckad sittning!