Sjungboken


Encyclopedia Gasquica

Encyclopedia Gasquica är Fysikteknologsektionens sjungbok [sic].
Har du något förslag på en sång som du tycker fattas i sjungboken?
Från och med 2017 ligger källkoden för boken i ett GitHub-projekt som du är varmt välkommen att bidra till!