Om sektionen

 

Om sektionen

Fysikteknologsektionen är en ideell förening med visionen att alla medlemmar ska trivas och utvecklas under sin tid på F och TM. Alla studenter på programmen teknisk fysik och teknisk matematik är medlemmar i sektionen som drivs ideellt av våra studenter.

Historia

Fysikteknologsektionen grundades 1958. Två år tidigare hade Sveriges andra civilingenjörsutbildning i Teknisk Fysik startats på Chalmers. Sektionen bestod i sin ungdom av en styrelse av ordförande, kassör, sekreterare och en sexmästare som var ansvarig för gasquerna som festerna allmänt hette. En studienämnd, SNF, startades också för att sköta kontakten med högskolan och se till att utbildningen höll hög kvalitet.

Efter ett par år bildades en avdelning som skötte veckoblad, Veckobladeriet. De schemalagda timmarna var nämligen så många att studenterna inte kunde gå på alla. Därför infördes ett fiffigt system där man tog anteckningar från olika föreläsningar och delade med varandra. Mappsystemet höll på inpå 90-talet men är idag digitalt.