Studiesocialt stöd

 

Chalmers högskola, studentkåren och Fysikteknologsektionen erbjuder många olika resurser för att stödja dig som student. Alla dessa resurser finns till för dig och du ska aldrig tveka att ta kontakt och använda dig av dessa om du skulle behöva.

Trygg på Chalmers

Om du själv har upplevt diskriminering och/eller sexuella trakasserier, eller bevittnat när någon annan blivit utsatt, kan du rapportera detta till Trygg på Chalmers. Hos Trygg på Chalmers kan du också lära dig mer om vad diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier är.

SAMO

Om du mår dåligt, något har hänt eller du bara behöver någon att prata med kan du kontakta SAMO. SAMO har tystnadsplikt och finns för att du ska må bra under din studietid. Du kan vara anonym. Du kan antingen kontakta SAMO via mail på samo@ftek.se eller genom att fylla i ett formulär.

Samtalsstöd

Även studievägledarna och studenthälsan Feelgood som återfinns längre ner på sidan under Studierelaterat kan erbjuda samtalsstöd.

Kurator

För vägledning och stöd i frågor som påverkar ditt mående.

Katarina Krstevski (kurator)
Ingegerd Nilsson (studievägledare och kurator)

kurator@chalmers.se

Högskolepräst

Själavård och krishantering, etik och livsåskådningsfrågor. Religiöst obunden. Ej utredningsskyldig.

Lars van der Heeg 073-030 07 49 lars.vanderheeg@svenskakyrkan.se

Alkoholhjälpen

Alkohollinjen erbjuder stöd till förändring, till dig som funderar över dina egna alkoholvanor eller som påverkas av någon annans alkoholvanor.

Alkohollinjen 020-84 44 48 https://alkoholhjalpen.se/alkohollinjen

Likabehandling- och jämlikhetsfrågor

Chalmers studentkår, Sociala enheten

Sociala frågor (Studenternas fackliga ombud). Likabehandling och arbetsmiljö, CSN-frågor, sjukvårdsfrågor och försäkringar, nöjesliv (vSO). Sitter i kårledningskorridoren mellan JA Pripps och Kårrestaurangen i kårhuset Johanneberg. Kontoret rakt fram när man kommer in i korridoren.

Ordförande Sofia Börjesson Rintala 031-772 39 18 so@chalmersstudentkar.se

Vice ordförande Eimer Ahlstedt 031-772 39 68 vso@chalmersstudentkar.se

Likabehandlingssamordnare

Handlägger jämställdhetsfrågor och sexuella trakasserier.

Sara Thornadtsson Chavarria 031-772 65 40 sara.thornadtsson.chavarria@chalmers.se

JämF

Fysikteknologsektionens jämlikhetsråd. Till oss kan du vända dig om du upplevt diskriminering på sektionen eller om du vill diskutera jämlikhetsfrågor.

JämF jamf@ftek.se

Studierelaterat

Studievägledare

F Josephine Björk 031-772 27 44 josephine.bjork@chalmers.se
TM Pää Ylipää 031-772 10 86 paa.ylipaa@chalmers.se

Feelgood studenthälsovård

Hälso- och sjukvård för studierelaterade psykosociala och fysiska problem. För att boka tid ringer man, mejlar eller fyller i ett formulär på hemsidan.

Telefon 010-810 81 92 Telefontid: vardagar 08:00-17:00
Hemsida https://www.feelgood.se/hem/
Adress Otterhällegatan 2, våning 2

Samordnare för studenter med funktionsvariation (FUNKA)

Handlägger frågor om enskilda studenters behov av särskilt stöd.
Heidi Wåxberg 031-772 18 30 funka@chalmers.se

Programansvarig (PA)

Har ansvar för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på respektive program. Leder utbildningsprogrammet och ansvarar för att utbildningsplaner och kursplaner motsvarar utbildningens mål.

F Jonathan Weidow 031-772 31 37 jonathan.weidow@chalmers.se
TM Julie Rowlett 031-772 34 19 julie.rowlett@chalmers.se

Utbildningssekreterare

Hanterar individuella studieplaner och tillgodoräknande av studier från andra program och högskolor.

F Per Thorén 031-772 30 53 thoren@chalmers.se
TM Joakim Norbeck 031–772 38 38 norbeck@chalmers.se

Studentcentrum

Praktiska frågor kring studierna, exempelvis studieintyg, omregistrering på kurser, tentamensanmälningar som krånglar etc.

Telefon 031-772 32 50 Telefontid: mån, tis & tor, fre 10.00-11.00
Hemsida studentcentrum@chalmers.se

Säkerhet

Säkerhetssamordnare

Har god kontakt med väktare och kan kontaktas dygnet runt om det är nödvändigt. Har även superkoll på brandfrågor och riskförebyggande arbete.
Erik Eliasson 031-772 66 01 erik.eliasson@chalmers.se

Väktare

Kan nås dygnet runt. Har tillsyn tre gånger under natten på Lindholmen och finns på Johannebergs campus under hela natten. Kan hjälpa till med allt ifrån att följa dig till busshållplatsen på kvällen till att hantera situationer där personer beter sig illa eller hotfullt.

Väktarnumret 031-772 44 99