JämF

JämF är sektionens nystartade jämlikhetsråd som arbetar för jämlikheten på sektionen. I JämF finns representanter från alla våra stora kommitéer, sektionsorgan och föreningar, och 3 stycken oberoende ledamöter. Den här strukturen är till för att vårt arbete ska vara direkt förankrat i allt annat som sker på sektionen.
Förutom att diskutera aktuella frågor om jämlikheten på sektionen arrangerar vi lunchföreläsningar och workshops för att öka kunskapen om ämnet hos sektionens medlemmar. Om du har förslag på vad JämF kan göra för jämlikheten på sektionen eller om du bara vill diskutera jämlikhet med oss, tveka inte att maila till jamf@ftek.se eller hugga tag i någon av oss på campus!

Profile picture
Ludwig Gustavsson
Ledamot (jamf.2@ftek.se)
Profile picture
Ajsa Cuprija
Ledamot (jamf.1@ftek.se)
Profile picture
Sanna Berntsson
Ledamot (jamf.3@ftek.se)
Profile picture
Emelie Lemann
Skyddsombud (styret.samo@ftek.se)
Som studerandearbetsmiljöombud (SAMO) ansvarar jag för den fysiska och psykosociala arbetsmiljön på sektionen. Du kan alltid prata med mig om det är något :)