JämF

Sektionens jämlikhetsråd

Under uppbyggnad.

Profile picture
Ludwig Gustavsson
Ledamot (jamf.2@ftek.se)
Profile picture
Ajsa Cuprija
Ledamot (jamf.1@ftek.se)
Profile picture
Emelie Sjögren
Skyddsombud (styret.samo@ftek.se)
Som studerandearbetsmiljöombud (SAMO) ansvarar jag för den fysiska och psykosociala arbetsmiljön på sektionen. Du kan alltid prata med mig om det är något :)