JämF

logo

JämF är sektionens jämlikhetsförening som arbetar för en jämlik sektion där alla ska kunna känna sig hemma. I JämF sitter 4-6 ordinarie ledamöter och för att vårt arbete ska vara förankrat i sektionen som helhet så har även alla stora kommittéer, sektionsorgan och föreningar JämF-representanter.

I JämF arbetar vi med en bredd av frågor som rör jämlikhet, menssäkrar toaletterna på Focus, och arrangerar roliga arrangemang så som workshops, pubar, och annat skoj! Om du har förslag på vad JämF kan göra för jämlikheten på sektionen eller om du bara vill diskutera jämlikhet med oss, tveka inte att maila till jamf@ftek.se eller hugga tag i någon av oss på campus!

Profile picture
Lotta Eriksson
Ledamot (jamf.2@ftek.se)
Profile picture
Victor Salomonsson
Ledamot (jamf.1@ftek.se)
Profile picture
Hedvig Wennberg
Ledamot (jamf.3@ftek.se)
Profile picture
Beatriz Bento Hansson
Ledamot (jamf.4@ftek.se)
Profile picture
Emil Babayev
Ledamot (jamf.5@ftek.se)
Profile picture
Erik Andersson
Ledamot (jamf.6@ftek.se)
Profile picture
Hedda Nooij
Skyddsombud (styret.samo@ftek.se)
Som studerandearbetsmiljöombud (SAMO) ansvarar jag för den fysiska och psykosociala arbetsmiljön på sektionen. Du kan alltid prata med mig om det är något :)