FnollK

FnollK är F-sektionens mottagningskommitté. Det är vår uppgift att ta hand om alla nya studenter på F-sektionen under mottagningen, och se till att de får den bästa möjliga starten på sina studier.


Profile picture
Carl “Aina” Strandby
Ordförande (fnollk.ordf@ftek.se)
Hej! Det är jag som är ordförande för FnollK. Jag går på möten, gasquear och sätter den övergripande strategin. Vill du ha kontakt med FnollK går det alltid att göra det genom mig!
Profile picture
Mathias “Crux” Arvidsson
Vice ordförande (fnollk.vordf@ftek.se)
Tjo! Jag sitter som vice ordförande i FnollK! Detta innebär att jag har ansvaret över gruppdynamiken inom FnollK men även kontakten med resten av sektionen och vara lite allt-i-allo där det behövs.
Profile picture
Elsa “$ushi” Danielsson
Hej! Som kassör är det jag som sköter det ekonomiska, dvs. har pengar, tar pengar, räknar pengar, hotar med budgeten och bokför (meningen med livet). Utöver dessa “ansvar” har jag faktiskt en hel del seriösa åtaganden - bland annat min roll som bubbelansvarig. ;)
Profile picture
Fredrik “Näzart” Skoglund
Halloj! Det är jag som ansvarar för FnollKs informationskanaler, så mig kommer du höra mest av på sociala medier och i Nollmodulen. Om du känner att du inte fått nog med information om i princip vad som helst, hör av dig till mig!
Profile picture
August “Caesar” Kälvesten
Organisatör (fnollk.org@ftek.se)
Det är jag som är FnollKs organisatör. Mina uppgifter består av att slänga ihop scheman, trolla fram lokaler, tejpa ihop saker och sköta annat som faller under kategorin öhvrigt.
Profile picture
Frida “Phreud” Fjelddahl
Phadderchef (fnollk.phchef@ftek.se)
Profile picture
Jesper Bergström
Nolluppdragschef (fnollk.uppdrag@ftek.se)
Ansvarig för att dela ut nolluppdrag till alla nyantagna på f-sektionen. FnollK:s hemligaste medlem...