Fantomenlogga

FnollK

Info

  • Beskrivning: Mottagningskommitté
  • Typ: Kommitté
  • Poster: 7 (varav förtroendevalda: 3)
  • Inval: LP2

FnollK är F-sektionens mottagningskommitté. Det är vår uppgift att ta hand om alla nya studenter på F-sektionen under mottagningen, och se till att de får den bästa möjliga starten på sina studier. Vill du nå oss är det bara att du skickar ett mail till fnollk@ftek.se.

Vi finns även att hitta på diverse sociala medier:

Tim “Bull” Månström
Ordförande (fnollk.ordf@ftek.se)
Tim ”Bull” är ordförande i FnollK. Han går på möten, håller i möten och är FnollKs representant i Styret. Bull är i allmänhet nollK’s ledare i arbetet.

Ingrid “Polaris” Ingemarsson
Vice ordförande (fnollk.vordf@ftek.se)
Ingrid ”Polaris” är vice ordförande. Hon hjälper Bull, ser till att alla mår bra samt upprätthåller rimlighetsnivån på våra idéer.

Tobias “$ocker” Gabrielii
Tobias ”$ocker” är kassör. Han sköter FnollK’s pengar och håller allas våran sockerrush vid liv.

Jonas “Stig Helmer” Bohlin
Organisatör (fnollk.org@ftek.se)
Jonas ”Stig Helmer” är organisatör. Han tejpar, skruvar, fixar och lokalbokar. Om FnollK behöver något praktiskt är Stig vår räddare.

Jonas “Coca” Hedlund
Phadderchef (fnollk.phchef@ftek.se)
Jonas ”Coca” är phadderchef. Han ansvarar för phaddergrupperna och att varje Nollan hamnar i rätt phaddergrupp. Han är för övrigt också FnollK’s expert på inmundigande av colasmakande läskedryck.

Fredrik “May” Meisingseth
Fredrik ”May” är infochef. Han ser till att samtliga Nollan förses med en förträfflig nollmodul och sköter dessutom alla nollK’s sociala medier.

Sara “Vispen” Wäpling
Nolluppdragschef (fnollk.uppdrag@ftek.se)
Sara ”Vispen” är nolluppdragschef. Hon ansvarar för att varje Nollan förses med ett passande nolluppdrag. Vispen är även något av ett grafiskt geni så om ni ser något från oss som är extra fint så har antagligen hon varit inblandad.