FnollK

FnollK är F-sektionens mottagningskommitté. Det är vår uppgift att ta hand om alla nya studenter på F-sektionen under mottagningen, och se till att de får den bästa möjliga starten på sina studier.


Profile picture
Hugo “βoss” Lom
Ordförande (fnollk.ordf@ftek.se)
Profile picture
Lina “Alfa Patrik” Wincent
Vice ordförande (fnollk.vordf@ftek.se)
Profile picture
Thea “$riracha” Mattsson
Profile picture
Linus “Truten” Sundström
Nolluppdragschef (fnollk.uppdrag@ftek.se)
Profile picture
Fredrik “NL” Nyström Lindé
Organisatör (fnollk.org@ftek.se)
Det är jag som är FnollKs organisatör. Mina uppgifter består av att slänga ihop scheman, trolla fram lokaler, hjälpa till där det behövs och somliga anser även att jag ska vara händig. Det sistnämnda återstår att bevisas.
Profile picture
Arvid “grus "korn"” Andersson
Profile picture
Mats “Billy” Richardson
Phadderchef (fnollk.phchef@ftek.se)
Phadderchef