Fantomenlogga

FnollK

Info

  • Beskrivning: Mottagningskommitté
  • Typ: Kommitté
  • Poster: 7 (varav förtroendevalda: 3)
  • Inval: LP2

FnollK är F-sektionens mottagningskommitté. Det är vår uppgift att ta hand om alla nya studenter på F-sektionen under mottagningen, och se till att de får den bästa möjliga starten på sina studier. Vill du nå oss är det bara att du skickar ett mail till fnollk@ftek.se.

Vi finns även att hitta på diverse sociala medier:

Petter “Vilse” Milten
Ordförande (vilse@fnollk.com)
Petter “Vilse”  är ordförande. Han går på möten, håller i möten och är FnollKs representant i Styret.

John “Altair” Bossér
Vice ordförande (altair@fnollk.com)
John “Altair” är vice ordförande. Han ser till att alla mår bra och att vårt arbete är planerat.

Rickard “$nigel” Karlsson
Rickard “$nigel” är kassör. Han gillar att hålla koll på FnollKs pengar och ser till att de används på bästa sätt.

Erik “Pappa Lövet” Sörstadius
Organisatör (lovet@fnollk.com)
Erik “Lövet” är organisatör. Han ser till att lokaler bokas, att saker tejpas och att vårt schema är välfyllt.

Johanna “Jojo” Stenmark
Phadderchef (jojo@fnollk.com)
Johanna “Jojo” är phadderchef. Hon ansvarar för phaddergrupperna och att varje Nollan hamnar i rätt phaddergrupp.

Johanna “Jiehaa” Lundin
Johanna “Jiehaa” är infochef. Hon ser till att Nollan förses med en nollmodul samt sköter sociala medier.

warnqvist warnqvist
Nolluppdragschef (warner@fnollk.com)
Johanna “Wärner” är nolluppdragschef. Hon ansvarar för att varje Nollan förses med ett passande nolluppdrag.