FnollK

FnollK är F-sektionens mottagningskommitté. Det är vår uppgift att ta hand om alla nya studenter på F-sektionen under mottagningen, och se till att de får den bästa möjliga starten på sina studier.


Profile picture
Carl “Aina” Strandby
Ordförande (fnollk.ordf@ftek.se)
Hej! Det är jag som är ordförande för FnollK. Jag går på möten, gasquear och sätter den övergripande strategin. Vill du ha kontakt med FnollK går det alltid att göra det genom mig!
Profile picture
Mathias “Crux” Arvidsson
Vice ordförande (fnollk.vordf@ftek.se)
Hej, Jag sitter som vice ordförande i FnollK. Jag ansvarar för gruppmedlemmarnas trivsel och hjälper till att organisera arbetet. Har du frågor går det alltid bra att kontakta mig. Svarar de andra inte på ditt mail? Skriv till mig så tar jag ett ordentligt snack med de.
Profile picture
Elsa “$ushi” Danielsson
Tjo! Jag är kassör i FnollK vilket innebär att jag tar hand om allt det ekonomiska som bokföring och budget. Alltså är jag ansvarig för att mina medsittande inte slösar pengar på saker som LOB-tejp.
Profile picture
Fredrik “Näzart” Skoglund
Halloj! Det är jag som ansvarar för FnollKs informationskanaler, så mig kommer du höra mest av på sociala medier och i Nollmodulen. Om du känner att du inte fått nog med information om i princip vad som helst, hör av dig till mig!
Profile picture
August “Caesar” Kälvesten
Organisatör (fnollk.org@ftek.se)
Det är jag som är FnollKs organisatör. Mina uppgifter består av att slänga ihop scheman, trolla fram lokaler, tejpa ihop saker och sköta annat som faller under kategorin öhvrigt.
Profile picture
Frida “Phlash” Fjelddahl
Phadderchef (fnollk.phchef@ftek.se)
Hallå! Jag är FnollK:s phadderchef och som namnet antyder ansvarar jag för all phadderverksamhet under mottagningen.
Profile picture
Jesper “Pastorn” Bergström
Nolluppdragschef (fnollk.uppdrag@ftek.se)
Men hallå där! Jo det är jag som ser till att tillräckligt mycket bus och knas utförs på sektionen. Med andra ord är jag ansvarig för alla nolluppdrag! Så känner du att du är på bushumör är det bara att höra av sig :D