FnollK

FnollK är F-sektionens mottagningskommitté. Det är vår uppgift att ta hand om alla nya studenter på F-sektionen under mottagningen, och se till att de får den bästa möjliga starten på sina studier.

Aspningsschema
Profile picture
Hugo Lom
Ordförande (fnollk.ordf@ftek.se)
Profile picture
Lina Wincent
Vice ordförande (fnollk.vordf@ftek.se)
Profile picture
Thea “fnollk.kassor” Mattsson
Profile picture
Sara Wäpling
Nolluppdragschef (fnollk.uppdrag@ftek.se)
Profile picture
Fredrik Meisingseth
Profile picture
Mats “fnollk.phchef” Richardson
Phadderchef (fnollk.phchef@ftek.se)