Puffning

Ofta är det inte möjligt för kommittéer, föreningar eller funktionärer på sektionen att hålla i arrangemang helt på egen hand, utan de behöver frivilliga som hjälper till. Att hjälpa till på detta sättet kallas för att puffa. Exakt vad att puffa innebär varierar beroende på arrangemanget och vilka det är som söker puffar. Är man intresserad av en viss kommitté eller förening är att puffa ett utmärkt sätt att få prova på vad de gör!

Puffar eftersökes oftast på Facebook, men det händer att denna information inte alltid når fram till alla. Är man intresserad av att puffa ett visst arrangemang eller för en viss kommitté är det därför bra att kontakta arrangörerna ett par veckor innan arrangemanget. Är man intresserad av puffa i allmänhet men vet inte vem man borde vända sig till går det utmärkt att ta kontakt med sektionens aktivitetsgrupp Piff & Puff som hjälper till att hitta ett passande arrangemang att puffa!