Styrdokument

Sektionen styrs av sektionens medlemmar, men det finns även ett antal dokument med bestämmelser om sektionen. Denna sida är en förteckning över dessa styrdokument.

Chalmers Studentkårs styrdokument

Utöver sektionens styrdokument som ni hittar nedan, så har även Chalmers Studentkår ett antal styrdokument. Dessa hittas här.

Styrdokument fastslagna av sektionsmötet

De två viktigaste av dessa är stadgarna och reglamentet. Stadgarna beskriver sektionens struktur, bland annat vilka som är medlemmar, hur sektionsmöten funkar, definierar vad en kommitté är och hur styret funkar. För att ändra stadgarna måste man ha två på varandra följande sektionsmötesbeslut. Reglementets största roll är att lista sektionens föreningar och vad deras åligganden är. För att ändra det behövs ett sektionsmötesbeslut.

Det finns även två styrdokument som hanteras av talmanspresidiet. De är listan över sektionsmötesbeslut och mötesordningen för sektionsmöten som presidiet föreslår och sektionsmötet fastslår.

Policies

Styret har makten att fastslå andra styrdokument som vanligtvis kallas för policies även fast inte alla har ordet policy i namnet. Dessa kan handla om lite vadsomhelst men får inte gå emot sektionsmötets vilja. Om du har invändningar mot eller vill ändra en policy är lättaste sättet att kontakta styret, förslagsvis på styret@ftek.se.

Verksamhetsdokument

Dessa dokument är inte styrdokument, men påverkar sektionens verksamhet. De har tagits upp på ett sektionsmöte och listas här för lättare åtkomst. För andra verksamhetsdokument, som kommittéernas verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser, kolla bland sektionsmötetsprotokollen.

Dokumentmallar

Inte heller styrdokument men kan vara användbara när man interagerar med sektionen.

Utlägg

Ladda ned dokumentet Utläggskontrakt (pdf).
Detta kontrakt fylls i digitalt av personen som gjorde utlägget, oavsett om det gäller ett fysiskt eller digitalt kvitto. Sedan signeras kontraktet av personen som gjorde utlägget via eduSign (https://edusign.sunet.se/) och mailas till föreningens kassör. Pappret skall alltså ej skrivas ut, allt sker digitalt.

Digitala kvitton bifogas i samma mail som utläggskontraktet.

Fysiska kvitton skall häftas på pappret Utlägg fysiskt kvitto (pdf).
Dessa finns färdigutskrivna i styretrummet för utlägg till Styret, exempelvis för tankning av Helikoptern. Detta papper signeras och lämnas till föreningens kassör, förslagsvis via facket i styretrummet. Observera att utläggskontraktet ovan skall fyllas i, signeras digitalt och mailas till kassör även vid fysiska kvitton.