Styrdokument

Sektionen styrs av sektionens medlemmar, men det finns även ett antal dokument med bestämmelser om sektionen. Denna sida är en förteckning över dessa styrdokument.

Styrdokument fastslagna av sektionsmötet

De två viktigaste av dessa är stadgarna och reglamentet. Stadgarna beskriver sektionens struktur, bland annat vilka som är medlemmar, hur sektionsmöten funkar, definierar vad en kommitté är och hur styret funkar. För att ändra stadgarna måste man ha två på varandra följande sektionsmötesbeslut. Reglementets största roll är att lista sektionens föreningar och vad deras åligganden är. För att ändra det behövs ett sektionsmötesbeslut.

Det finns även två styrdokument som hanteras av talmanspresidiet. De är listan över sektionsmötesbeslut och mötesordningen för sektionsmöten som presidiet föreslår och sektionsmötet fastslår.

Policies

Styret har makten att fastslå andra styrdokument som vanligtvis kallas för policies även fast inte alla har ordet policy i namnet. Dessa kan handla om lite vadsomhelst men får inte gå emot sektionsmötets vilja. Om du har invändningar mot eller vill ändra en policy är lättaste sättet att kontakta styret, förslagsvis på styret@ftek.se.

Verksamhetsdokument

Dessa dokument är inte styrdokument, men påverkar sektionens verksamhet. De har tagits upp på ett sektionsmöte och listas här för lättare åtkomst. För andra verksamhetsdokument, som kommittéernas verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser, kolla bland sektionsmötetsprotokollen.

Dokumentmallar

Inte heller styrdokument men kan vara användbara när man interagerar med sektionen.