How to Kursutvärdera

Ta upp alla åsikter från mittkursenkäten som verkar vara representativa för klassen, var noga med att föra fram både positiva och negativa åsikter. Mötet syftar främst till att diskutera förbättringar som kan ske under resten av kursen. Kom överens med läraren om vad som bör ändras i fortsättningen och vad som ska fortsätta som det är. Mötet skall protokollföras och protokollet skall läggas upp på kurshemsidan.

 

 

 

Ta upp alla åsikter från mittkursenkäten som verkar vara representativa för klassen, var noga med att föra fram både positiva och negativa åsikter. Mötet syftar främst till att diskutera förbättringar som kan ske under resten av kursen. Kom överens med läraren om vad som bör ändras i fortsättningen och vad som ska fortsätta som det är. Mötet skall protokollföras och protokollet skall läggas upp på kurshemsidan.

 

 

Ta upp alla åsikter från mittkursenkäten som verkar vara representativa för klassen, var noga med att föra fram både positiva och negativa åsikter. Mötet syftar främst till att diskutera förbättringar som kan ske under resten av kursen. Kom överens med läraren om vad som bör ändras i fortsättningen och vad som ska fortsätta som det är. Mötet skall protokollföras och protokollet skall läggas upp på kurshemsidan.

 

 

Ta upp alla åsikter från mittkursenkäten som verkar vara representativa för klassen, var noga med att föra fram både positiva och negativa åsikter. Mötet syftar främst till att diskutera förbättringar som kan ske under resten av kursen. Kom överens med läraren om vad som bör ändras i fortsättningen och vad som ska fortsätta som det är. Mötet skall protokollföras och protokollet skall läggas upp på kurshemsidan.