SAMO

Sektionens SAMO, eller StuderandeArbetsMiljöOmbud, finns till för att föra din talan i arbetsmiljöfrågor. Vi arbetar både med den fysiska arbetsmiljön (fungerande ventilation, tillräckliga studieplatser, hela och fungerande stolar, ljudnivå etc etc) och den psykosociala arbetsmiljön (arbetsbelastning, stress, samarbete med övriga studenter osv).HemligLänk

För att vi ska kunna göra vårt jobb ser vi gärna att du hör av dig till oss så fort du upptäcker att det finns brister i din arbetsmiljö. Detta kan du göra via e-post till samo[at]ftek.se eller genom att fylla i felanmälansformuläret.