Protokoll

Styretmöten

Varje torsdag lunch har Styret möte i Styretrummet (bakom Focus). Där diskuteras och beslutas det om det dagliga arbetet på sektionen.

2019-2020

2018-2019

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

2011-2012

2010-2011

2009-2010

2008-2009

2007-2008

2006-2007

2005-2006

2004-2005

2003-2004

2002-2003

2001-2002