Linjär algebra

MVE670 | 6 hp | F1 TM1 | LP 1

Beskrivning

Linjär algebra utgör, tillsammans med analysen, en av matematikens grundpelare. I denna kurs introduceras begrepp som vektorer, matriser, determinanter, baser och egenvektorer som har mycket stor relevans för efterföljande kurser i såväl mekanik som kvantfysik.

Goda förklaringar finns i denna videoserie.

Ersätter TMA660 – Linjär algebra och geometri.

Veckobladeriet