Linjär algebra och geometri

TMA660 | 4.5 hp | LP

Beskrivning

Linjär algebra utgör, tillsammans med analysen, en av matematikens grundpelare. I denna kurs introduceras begrepp som vektorer, matriser, determinanter och baser som har mycket stor relevans för efterföljande kurser i såväl mekanik som kvantfysik.

Goda förklaringar finns i denna videoserie.

 

Veckobladeriet