Mekanik 2

TIF375 | 6 hp | F1 | LP 4

Beskrivning

Kursen innehåller stelkroppsdynamik, speciell relativitetsteori, rörelse i icke-inertiala system, svängningsrörelse och analytisk mekanik.

Ersätter kursen FFM521 – Mekanik 2.

Veckobladeriet