Tillämpad kvantfysik

TIF101 | 4.5 hp | F3 | LP

Beskrivning

Denna kurs utgör en naturlig fortsättning på den första kursen i kvantfysik. Hamiltonianer, störningsräkning, variationsmetoden och flerelektronsystem är centrala begrepp i kursen. Dessutom får kvantfysikaliska fenomen bevittnas med egna ögon genom laborationer på bland annat Zeemaneffekt och flamemission .

Veckobladeriet