Kvantfysik

TIF395 | 9 hp | F3 | LP 1

Beskrivning

Kursen är en sammanslagning av de gamla kurserna Kvantfysik (FUF040) och Tillämpad kvantfysik (TIF101)

I denna kurs behandlas grundläggande kvantfysik och sätts i en historisk kontext. Kursen introducerar matematiska verktyg för att kunna studera fenomen på atomär nivå. Viktiga begrepp innefattar bland annat Dirac-notation, Schrödingerekvationen, diskretiserade energinivåer, hamiltonianer, störningsräkning, variationsmetoden och flerelektronsystem. Dessutom får kvantfysikaliska fenomen bevittnas med egna ögon genom laborationer på bland annat Zeemaneffekt och flamemission .

En liknande men något mer omfattande kurs ges på KTH, en folder med gamla tentor till den kursen finns här eller nedan.

 

Veckobladeriet