Kvantfysik

FUF040 | 6 hp | F3 | LP

Beskrivning

I denna kurs behandlas grundläggande kvantfysik och sätts i en historisk kontext. Kursen introducerar matematiska verktyg för att kunna studera fenomen på atomär nivå. Viktiga begrepp innefattar bland annat Dirac-notation, Schrödingerekvationen och diskretiserade energinivåer.

En liknande men något mer omfattande kurs ges på KTH, en folder med gamla tentor till den kursen finns här eller nedan.

Ersatt 2023 med TIF395.

 

Veckobladeriet