Kvantfysik

FUF040 | 6 hp | F3 | LP

Beskrivning

I denna kurs behandlas grundläggande kvantfysik och sätts i en historisk kontext. Kursen introducerar matematiska verktyg för att kunna studera fenomen på atomär nivå. Viktiga begrepp innefattar bland annat Dirac-notation, Schrödingerekvationen och diskretiserade energinivåer.

En liknande men något mer omfattande kurs ges på KTH, en folder med gamla tentor till den kursen finns här eller nedan.

 

Veckobladeriet