Komplex analys

MVE025 | 6 hp | F2 TM2 | LP 1

Beskrivning

Komplex analys är ett centralt område inom matematiken. Denna kurs introducerar komplexa funktioner av en komplex variabel och behandlar bland annat komplexanalytiska metoder för integralräkning, exempelvis residykalkyl, som är av stor vikt för fortsatta studier inom matematik och teoretisk fysik. Dessutom ges en försmak på transformer, såväl Laplace-transformer som Fouriertransformer som nyttjas i kursen Elektriska nät och system respektive Fourieranalys.

MVE295 7,5 hp för TM.

Senaste kursnämndsprotokoll, MVE025: 2016/2017

Senaste kursnämndsprotokoll, MVE295: 2016/2017

Veckobladeriet

bevis

forelasningar

livescribe

ovningar

tentakit

tentor