Komplex analys

MVE025 | 6 hp | F2 TM2 | LP 1

Beskrivning

Komplex analys är ett centralt område inom matematiken. Denna kurs introducerar komplexa funktioner av en komplex variabel och behandlar bland annat komplexanalytiska metoder för integralräkning, exempelvis residykalkyl, som är av stor vikt för fortsatta studier inom matematik och teoretisk fysik. Dessutom ges en försmak på transformer, såväl Laplace-transformer som Fouriertransformer som nyttjas i kursen Elektriska nät och system respektive Fourieranalys.

MVE295 7,5 hp för TM. Det extra momentet på 1,5 hp innehåller föreläsningar och inlämningar om vektoranalys.

 

2021 har KfKb tagit fram en PDF som går igenom lösningar till en hel rad blandade uppgifter från kursboken som går att hitta här. Om ni vill bidra med egna lösningar, eller se om någonting lagts till kan ni gå till overleaf-dokumentet härifrån.

OBS!!! De bevislistor som finns är gjorda av studenter och därför är det möjligt att vissa av dem inte är fullständiga enligt examinatorn, det vill säga att de inte blir fullt godkända på en tenta.

Veckobladeriet