Kontinuummekanik

MMS260 | 6 hp | F2 | LP 4

Beskrivning

Från Studentportalen: ”Kursen syftar till att ge studenten en introduktion till och en bred bas i ämnet kontinuummekanik, dvs studier av rörelse, krafter och deformation i fasta material, vätskor och gaser beskrivna som kontinuerliga media.”

Kursen ersätter MHA081 – Hållfasthetslära och TME055 – Strömningsmekanik.

Veckobladeriet