Strömningsmekanik F

TME055 | 4.5 hp | F3 | LP

Beskrivning

Kursen är från och med 2023 ersatt av kursen Kontinuummekanik (MMS260) i F2 LP4.

Veckobladeriet