Simuleringsbaserad mekanik och hållfasthetslära

IMS090 | 7.5 hp | TM2 | LP 3

Beskrivning

Tidigare TME061 – Hållfasthetslära och maskinelement.

Veckobladeriet