Linjär och heltalsoptimering med tillämpningar

MVE165 | 7.5 hp | TM2 | LP 4

Beskrivning

Senaste kursnämndsprotokoll: 2013/2014

Veckobladeriet